Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Haltia

Toiminta-ajatus

Päiväkoti Haltiassa vallitsee kiireetön ilmapiiri, jossa taataan työrauha niin lapsille kuin aikuisillekin.

Tunnusomaista päiväkodillemme on sen pienuus, kodinomaisuus, turvallisuus ja lämminhenkisyys.
Lapsia ohjataan omatoimiseen työskentelyyn. Heitä rohkaistaan ajattelemaan ja toimimaan itse.

Lapsiryhmissämme toimivat pienryhmät. Niissä jokaiselle lapselle voidaan tarjota yksilöllistä ja elämyksellistä toimintaa. Pienen lapsiryhmän myötä lasten keskinäiset siteet ja toistensa läheinen tunteminen nousevat nopeasti voimavaraksi. Näin pienryhmätoiminta tukee paitsi lasten yksilöllistä, vahvasti myös yhteisöllistä kasvua.

Toiminta

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa sovitaan lapsen tutustumisjaksosta ryhmän aikuisten kanssa kunkin lapsen tarpeiden mukaisesti. Lapsen aloittaessa päiväkodissa käydään aloituskeskustelu, ryhmästä toiseen siirryttäessä siirtymäkeskusteluja käydään tarpeen mukaan. Tutustumisjaksolla huoltajat saavat tervetuloa Haltiaan oppaan, jossa kerrottu kattavasti päiväkotiin liittyvistä asioista. 

Päiväkoti Haltiassa työskentelee 11 innostunutta ja ammattitaitoista aikuista; kuusi varhaiskasvatuksen opettajaa ja viisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä lasten hyvän arjen turvaajana.

Noin seitsemänkymmenen lapsen joukko jakautuu neljään ryhmään, lasten jakautuminen ryhmiin vaihtelee vuosittaisen tarpeen mukaan. Perinteisesti päiväkodin esioppilaat toimivat Kodassa ryhmänä, Maahisissa ja Velhoissa ovat noin 3-5-vuotiaat lapset ja Männiäisissä talon nuorimmat lapset.

Päiväkodin ruoka- ja siivoushuollosta vastaa Palvelukeskus.

Aikuisten työskentely on vahvasti tiimityötä koko talon aikuisten kesken, ja kaikki aikuiset tuntevat kaikki päiväkodin lapset.
Vanhemmat saavat tietoa toiminnasta ja tavoitteista sekä arvioinnista sähköisen portfolion avulla. Jokaisella ryhmällä on oma portfolio. Myös lapset osallistuvat portfolion tekoon.

Esiopetus

Haltian esiopetus on ulkopainotteista esiopetusta. Ryhmä käyttää Haltian pihapiirissa olevaa kota-rakennusta sekä tarvittaessa sisätiloja. Kodan esiopetuksessa yleisten tavoitteiden lisäksi korostuu oman toiminnan ohjaukseen liittyvät asiat.19.10.2021 14:19