Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Haltia

Toiminta-ajatus

Päiväkoti Haltiassa vallitsee kiireetön ilmapiiri, jossa taataan työrauha niin lapsille kuin aikuisillekin.

Tunnusomaista päiväkodillemme on sen pienuus, kodinomaisuus, turvallisuus ja lämminhenkisyys.
Lapsia ohjataan omatoimiseen työskentelyyn. Heitä rohkaistaan ajattelemaan ja toimimaan itse.

Lapsiryhmissämme toimivat pienryhmät. Niissä jokaiselle lapselle voidaan tarjota yksilöllistä ja elämyksellistä toimintaa. Pienen lapsiryhmän myötä lasten keskinäiset siteet ja toistensa läheinen tunteminen nousevat nopeasti voimavaraksi. Näin pienryhmätoiminta tukee paitsi lasten yksilöllistä, vahvasti myös yhteisöllistä kasvua.

Toiminta
 
Päiväkoti Haltiassa työskentelee 12 innostunutta ja ammattitaitoista aikuista; viisi lastentarhanopettajaa kuusi lastenhoitajaa ja avustaja. Jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä lasten hyvän arjen turvaajana.
Noin seitsemänkymmenen lapsen joukko jakautuu neljään ryhmään, lasten jakautuminen ryhmiin vaihtelee vuosittaisen tarpeen mukaan. Perinteisesti päiväkodin esioppilaat toimivat Kodassa ryhmänä, Maahisissa ja Velhoissa ovat noin 3-5-vuotiaat lapset ja Männiäisissä talon nuorimmat lapset.

Päiväkodin ruoka- ja siivoushuollosta vastaa Palvelukeskus.

Ohjatussa toiminnassa toimitaan lasten pienryhmissä, joihin lapset jakautuvat iän, kehitystarpeiden ja toiminnan mukaisesti. Aikuisten työskentely on vahvasti tiimityötä koko talon aikuisten kesken, ja kaikki aikuiset tuntevat kaikki päiväkodin lapset.
Vanhemmat saavat viikoittain sähköisesti kirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin lapsiryhmien kuulumisista ja tapahtumista. Vanhempia kannustetaan viettämään lapsen kanssa päivää päiväkodissa, mielellään aamupalasta iltapäiväulkoiluun saakka.

Toimintasuunnitelma Haltia-Tammi 19-2025.11.2019 09:11