Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Fregatti

Päiväkoti Fregatti on auki ma-pe (arkipyhät suljettu) 6.15-17.30 välisenä aikana, riippuen jokaisen perheen kanssa sovituista lapsen yksilöllisistä hoitoajoista.

Toiminta

Perustana toiminnallemme on lasta kunnioittava ja arvostava asenne; lasta kuullaan ja tuetaan kasvamaan itsetunnoltaan ja minäkuvaltaan vahvaksi, toiset huomioivaksi yksilöksi. Tämä tapahtuu myönteisessä, turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Lapsella on oikeus ystäviin, leikkiin, elämyksiin, oppimiseen ja läheisiin aikuisiin päiväkodissa.

Toiminnassamme korostuu leikin ja vuorovaikutuksen merkitys sekä turvallisen toimintaympäristön ja myönteisen ilmapiirin tukeminen. Suunnittelemme toimintaa yhdessä lasten kanssa huomioiden lapsen yksilölliset tarpeet, ikäjakauman ja kiinnostuksen kohteet.

Pienryhmätoiminnalla turvaamme rauhallisen leikkiympäristön ja vuorovaikutuksen. Toimintaa voi olla päivän aikana yksilötoimintana, paritoimintana, pienryhmänä tai koko ryhmän toimintana.

Hyvät tavat, toisten huomioonottaminen ja kunnioittaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen ovat osa arjen toimintaamme.

Toiminnan sisällöistä, käsiteltävistä teemoista ja projekteista kerrotaan tarkemmin vanhempainilloissa ja päiväkodin viikkotiedotteissa.

Dokumentoimme toimintaamme viikkokirjeen lisäksi valokuvaamalla, kasvunkansioin sekä sähköisessä muodossa. Perheet voivat halutessaan tuoda päiväkotiin muistitikun, johon tallennamme mukavat muistot.

Päiväkodissa on vaihteleva määrä opiskelijoita ja harjoittelijoita lukuvuoden aikana.

Päiväkodin henkilökunnan kehittämispäivä järjestetään kerran syksyllä ja kerran keväällä, jolloin päiväkoti on kiinni. Tarvittaessa varahoito järjestetään alueen muissa päiväkodeissa.

Yhteistyötahot ja perheet

Yhteistyö perheen ja muiden konsultoivien tahojen kanssa (esim. neuvola, puheterapeutti, erityislastentarhanopettaja, suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja) on meille kullanarvoista.

Päivähoidon henkilöstön ja perheen välillä toimitaan kasvatuskumppanuuden periaattein. Te, lapsen huoltajat, olette lapsenne parhaita asiantuntijoita ja ensisijaisesti kasvatusvastuussa lapsestanne. Yhteistyö perheiden kanssa tarkoittaa tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä varhaiskasvatushenkilöstön kanssa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa.
Yhteistyön pohjana on molemminpuolinen luottamus, kunnioitus, tasavertaisuus ja päivittäinen viestintä lapsen asioista lapsen parhaaksi. Toivomme, että päivittäisille lyhyille keskusteluille löytyisi aikaa.

Vanhempainiltoja järjestetään kerran syksyllä ja kerran keväällä.

Lisäksi olemme järjestäneet mm. vanhempien kahviloita, sekä toiminnan esittelyyn liittyviä erilaisia iltatapahtumia.

Päiväkodin perinteet

Äitienpäivä, isänpäivä
Joulu- ja kevätjuhla sekä muut vuoden kiertoon liittyvät juhlat

Yläkerrassa toimivat 3-45-vuotiaiden lasten lapsiryhmät, Kipparit ja Puosut.

Yläkerran päivärytmi

7.00 Päiväkoti avataan. Ilmoita henkilökunnalle erikseen aikaisen aamuhoidon tarve klo 6.15-7.00
8.15-8.45 Aamupala
9.00 Ulkoilu/ ohjattu toiminta
11.30 Lounas
12.30 Lepohetki
Lapset, jotka eivät nuku päiväunia siirtyvät lepohetkeltä rauhallisiin leikkeihin noin klo 13
14.30 Välipala
15.00 Ulkoilu
17.00 Päiväkoti suljetaan.
Ilmoita henkilökunnalle erikseen myöhäisen iltahoidon tarve klo 17.00-17.30

 
Alakerrassa toimii alle 3 vuotiaiden ryhmä, Seilorit.

Seiloreiden ryhmässä työskentelee tällä hetkellä yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.
Ulkoilua, toimintaa ja leikkejä toteutetaan pienissä ryhmissä porrastaen.
Ulkoilemme Selkämerenpuistossa ja retkeilemme lähimaastossa.
Meille tärkeää on tukea lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä.

Varhaiskasvatusyksikkö Fregatti-Itämeri-Mainingin toimintasuunnitelma (pdf)

Päiväkoti Fregatissa ei järjestetä esiopetusta toimintakaudella 2021-2022.27.11.2020 11:32