Suoraan sisältöön

Vihreä lippu päiväkoti Floorassa


Flooraan myönnettiin Vihreä lippu toukokuussa 2020 ja toiminta jatkuu myös tulevina vuosina. Vihreä lippu on ympäristökasvatuksen ohjelma ja sertifikaatti päiväkodeille ja kouluille. Se ohjaa pitkäjänteiseen, tulokselliseen ja innostavaan toimintaan, jossa korostuu erityisesti lasten osallisuus ja vaikuttaminen. Vihreä lippu -toiminnassa toteutuu kestävän kehityksen eri näkökulmat. Lisätietoa Vihreästä lipusta voit lukea täältä.

Jokaisen toimintavuoden aluksi äänestämme vuoden Vihreä lippu -teeman. Vuoden 2019-2020 teemaksi valikoitui Energia ja käsittelimme sitä monesta eri näkökulmasta. Tarkastelimme mm. talomme sähkön- ja vedenkulutusta, sekä ruuan ja tavaroiden elinkaarta energianäkökulmasta. Kesällä 2020 perustimme pienen hyötykasvipuutarhan Flooran pihalle. Kaikki päiväkotimme lapset ja aikuiset ovat sitoutuneet harjoittelemaan yhteisiä Vihreä lippu -tapoja ja kaikki pääsevät osallistumaan säännöllisesti talon Vihreä lippu -tapahtumiin. Lisäksi Vihreä lippu- toiminta näkyy ryhmien toiminnassa eri tavoin sekä päiväkotimme muissa arjen toimintatavoissa. Toimintavuonna 2019-2020 päiväkodissamme toimi Ympäristöraati (22 lasta ja 3 aikuista), jossa oli jokaisesta kylästä koottu edustuksensa. Raati kokoontui kerran kuukaudessa edistämään päiväkotimme ympäristöasioita.

Kestävän kehityksen näkökulma on näkynyt Floorassa jo ennen Vihreä lippu -toimintaa. Vuonna 2017 teimme isomman kestävän kehityksen kartoituksen yksikössämme ja perustimme henkilökunnasta ns. keketiimin edistämään näitä asioita. Toimintavuonna 2017-2018 kehitimme erityisesti kierrätystä ja lajittelua. Lisäsimme jäteastioita ja opettelimme lajittelua yhdessä lasten kanssa. Toimintavuonna 2018-2019 jatkoimme kierrätyksen lisäksi miettimällä keinoja vähentää syntyvän jätteen määrää päiväkodilla. Siirryimme mm. käyttämään käsien kuivaukseen pestäviä pieniä kangasliinoja, jotka voi pestä kerta toisensa jälkeen. Lisäksi aloimme viettää säännöllisiä ruokahävikkiviikkoja. Viime vuosina ruokahävikin määrä onkin jo lähes puolittunut! Elokuusta 2019 lähdimme mukaan Vihreä lippu -toimintaan, tarkoituksenamme panostaa ympäristökasvatukseen, lisätä lasten osallisuutta päiväkotimme ympäristöasioissa sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä Floorassa.
Kestävän kehityksen edistäminen on myös Helsingin kaupungin tavoite ja oivallinen työkalu toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelman kestävän kehityksen ja osallisuuden tavoitteita.20.05.2021 15:53