Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Ahti

Päiväkoti Ahdissa aikuiset ovat lapsia varten: kaikki lapset ovat meille yhtä arvokkaita ja otamme lapset avosylin vastaan aloittamaan yhdessä uutta päivää. Päiväkodin arkeen mahtuu monipuolista lasta kokonaisvaltaisesti kehittävää toimintaa. Meillä liikutaan ja retkeillään paljon, kädentaitoja harjoitellaan säännöllisesti, sadut, lorut ja laulut värittävät jokapäiväistä arkeamme. Harjoittelemme myös digitaitoja lasten ikätasoon sopivalla tavalla. Vapaalla leikillä on tärkeä rooli lasten elämässä ja myös me aikuiset olemme aktiivisesti mukana lasten leikeissä.

Ahdissa panostetaan lapsilähtöisyyteen: lapsia kuunnellaan ja heidän toiveisiinsa vastataan. Käytännössä se näkyy esimerkiksi siten, että lapset otetaan mukaan suunnittelemaan erilaisia askareita kuten aamupiirejä, kysytään jumppatoiveita ja askarteluideoita. Lisäksi haemme yhdessä vastauksia lasten mielenkiinnon kohteisiin poimimalla ideoita muun muassa lasten puheista ja leikeistä.

Ahdissa harjoitellaan kaveritaitoja päivittäin, mutta kaveritaitoja tuetaan myös erilaisten pedagogisten harjoitusten avulla. Päiväkodissa on tilaa kaikenlaisille tunteille ja niitä sanoitetaan lasten kanssa.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Päiväkoti Ahdissa ei anneta esiopetusta kaudella 2021-2022. Varhaiskasvatusyksikössämme esiopetusta annetaan Päiväkoti Hiekkalinnassa ja
Päiväkoti Vellamossa.19.11.2020 13:30