Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus- Aapiskukko

Toiminta-ajatus

Aapiskukko on lapselle turvallinen hoitopaikka, jossa tuemme lapsen kasvua ja kehitystä monipuolisin tavoin.

Leikimme, laulamme ja opimme päivittäin uutta.

Käytämme paljon lähipalveluja sekä hyödynnämme keskeisen sijainnin liikkumisen suhteen. Junalla ja busseilla pääsemme helposti tutkimaan maailmaa.

Yhteistyö vanhempien kanssa on meille tärkeää ja talossamme toimii vanhempaintoimikunta.

2020-2021 Vy Aapiskukko-Kotinummi toimintasuunnitelma

Kevät 2021 ohjelma

Esiopetus

Aapiskukon esikouluryhmän nimi on Juhanila.

Lapset toimivat päivittäin eri tavoin muodostetuissa/muodostuneissa pienryhmissä sekä koko ryhmänä. Esiopetus on kokeilua, tutkimista, ihmettelyä ja mahdollisuuksia täynnä. Lapsen oma into ja halu oppia on pääasiana. Päivittäin aikuinen ohjaa, opastaa ja mahdollistaa toimintaa yhteistyössä niin lasten kuin perheidenkin kanssa. 01.02.2021 14:19