Suoraan sisältöön

Koululaiset


Helsingin leikkipuistojen koululaisten toiminnassa lapsilla on mahdollisuus ohjattuun leikkiin, liikkumiseen, pelaamiseen ja ulkoiluun sekä kavereiden tapaamiseen ja rentoutumiseen.

Päivittäin vaihtelevaa ohjattua toimintaa järjestetään sekä sisällä että ulkona. Toiminta on monipuolista lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa sekä mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Leikkipuistossa lapset ovat aktiivisia toimijoita; toiminnan suunnittelu ja toteutus lähtevät lasten toiveista ja tarpeista.
Ilmoittautuminen syksyn 2021 maksuttomaan leikkipuistojen koululaisten toimintaan alkaa 22.3.2021. Leikkipuiston koululaisten toimintaan voi ilmoittautua läpi toimintakauden. Leikkipuistossa voi ilmoittautua myös 36,10 €/kk maksavaan välipalaan tai lapsella voi olla omat eväät mukana. Välipalamaksusta voi hakea maksuvapautusta.

Lapsi voi osallistua toimintaan päivittäin tai epäsäännöllisesti. Huoltaja ilmoittaa leikkipuistoon lapsen poissaolopäivät, kotiinlähtöajan ja tiedon lapsen itsenäisestä kotiinlähdöstä. Jos lapsi ei saavu sovitusti leikkipuistoon tai poistuu ilmoittamatta toiminta-aikana, ilmoitamme siitä huoltajalle. Leikkipuistossa ohjaajat huolehtivat lasten ja toimintaympäristön turvallisuudesta.

Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy klo 16.30.

Lisätietoa ja ohjeet leikkipuistojen koululaisten toimintaan hakemisesta


Ulvilan arjen käytäntöjä:

• Leikkipuistoon saapuessaan lapset tervehtivät ohjaajaa ja vievät repun välikön reppuhyllyyn.

• Leikkipuistotoiminnassa ulkoillaan paljon, joten säänmukaiset vaatteet ja varavaatteet ovat tärkeitä.

• Läksyt voi tehdä aina sisätiloissa.

• Lapset saavat käyttää leikkipuistossa omaa puhelintaan tarvittaessa yhteydenpitoon vanhempiinsa. Lapsen saa parhaiten kiinni soittamalla leikkipuiston puhelimeen. Lasten toiveesta perjantaisin on pelipäivä, pelata saa klo 14-15 välillä valvotusti.

• Välipala on tarjolla klo 13-15. Joustamme ajoissa harrastusten yms. takia.

• Vanhemmat päättävät saako lapsi lähteä itse leikkipuistosta vai haetaanko hänet. Tämä tieto sekä kellonaika ovat tärkeitä olla ohjaajilla. Poikkeuksista ja poissaoloista ilmoitetaan puistoon erikseen.

• Tuemme ja rohkaisemme lapsia omaehtoisiin leikkeihin ja peleihin. Ne ovat heidän itsensä suunnittelemia ja luomia, usein myös pitkäkestoisia. Niiden kautta opitaan tärkeitä kaveritaitoja. Leikkipuistossa lapsilla on myös mahdollista osallistua oman mielenkiintonsa mukaan erilaisiin ohjattuihin projekteihin tai tuokioihin ja vaikuttaa itse niiden sisältöihin.

• Joskus tulee riitaa lasten välille. Riidatkin kuuluvat arkeen ja ne ovat myös erinomainen mahdollisuus kehittää kaveritaitoja. Puutumme riita- ja kiusaamistilanteisiin heti. Ohjaajat ovat lasten tukena ristiriitoja selviteltäessä, ja kaikki ikävät tilanteet selvitetään saman päivän aikana. Jos on tarpeen, kutsumme vanhempia mukaan selvittämään asioita yhdessä. Toivomme vanhemmilta myös matalaa kynnystä olla yhteydessä meihin lasten kaverisuhteisiin tai muihin huolenaiheisiin liittyen.
23.08.2021 10:21