Suoraan sisältöön

Koululaiset

Leikkipuistojen koululaisten toiminta leikkipuisto Linja
lukuvuosi 2021–2022

Helsingin leikkipuistojen koululaisten toiminnassa lapsilla on mahdollisuus ohjattuun leikkiin, liikkumiseen, pelaamiseen ja ulkoiluun sekä kavereiden tapaamiseen ja rentoutumiseen. Toiminta on sisällöltään suunnattu alakouluikäisille lapsille.


Päivittäin vaihtelevaa ohjattua toimintaa järjestetään sekä sisällä että ulkona.Toiminta on monipuolista lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa sekä mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Leikkipuistossa lapset ovat aktiivisia toimijoita; toiminnan suunnittelu ja toteutus lähtevät lasten toiveista ja tarpeista.


Ilmoittautuminen syksyn 2021 maksuttomaan leikkipuistojen koululaisten toimintaan alkaa 22.3.2021. Leikkipuiston koululaisten toimintaan voi ilmoittautua läpi toimintakauden. Leikkipuistossa voi ilmoittautua myös 36,10 €/kk maksavaan välipalaan tai lapsella voi olla omat eväät mukana. Välipalamaksusta voi hakea maksuvapautusta.


Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy klo 16.30.


Kahden ensimmäisen kouluviikon aikana leikkipuisto Linjan ohjaajat hakevat 1.-luokkalaiset Kallion koululta ja yhdessä harjoitellaan turvallista kulkemista koululta leikkipuistoon. Kallion koulun remontin alkaessa 1.–2.- luokkalaisten koululaisten toiminnan ryhmä alkaa väistötiloilta. Tällöin lapset kulkevat ohjaajan kanssa lukuvuoden ajan koululta ryhmänä leikkipuistoon ja päivittäinen toiminta päättyy leikkipuisto Linjassa 16.30.


Lapsi voi osallistua toimintaan päivittäin tai epäsäännöllisesti. Huoltaja ilmoittaa leikkipuistoon lapsen poissaolopäivät, kotiinlähtöajan ja tiedon lapsen itsenäisestä kotiinlähdöstä. Jos lapsi ei saavu sovitusti leikkipuistoon tai poistuu ilmoittamatta toiminta-aikana, ilmoitamme siitä huoltajalle. Leikkipuistossa ohjaajat huolehtivat lasten ja toimintaympäristön turvallisuudesta.


Leikkipuistojen koululaisten toimintaan ilmoittaudutaan sähköisesti.


Lisätietoa ja ohjeet leikkipuistojen koululaisten toimintaan ilmoittautumisesta www.hel.fi/leikkipuistot/koululaiset


Leikkipuisto Linjan toiminnasta 

Leikkipuisto Linjan monipuolinen piha-alue tarjoaa koululaisille mahdollisuuksia monipuoliseen leikkiin ja liikkumiseen. Leikkipuiston

iltapäivissä ulkoillaan paljon, sillä se tukee lasten luonnollista tarvetta päivittäiseen liikuntaan sekä kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia.

Linjassa kohtaamme lapset sensitiivisesti, ilon ja positiivisuuden kautta. Aikuinen on läsnä lapselle, kuuntelee ja kohtaa lapsen arvostavasti. Lasten aloitteisiin tartutaan spontaanisti leikkipuiston arjessa ja toiminnan sisällöt toteutetaan lasten toiveita kuunnellen. Arjen rakenteet ja yhteisesti sovitut toimintatavat luovat selkeyttä ja turvallisuutta päivien kulkuun. Leikki- ja kaveritaitoja vahvistamme kaikessa toiminnassamme. Ohjaaja tukee lapsia leikkiin pääsemisessä, havainnoi ja ohjaa leikkejä, johon kaikki voivat osallistua.

Leikkipuistossa on päivittäin teemallinen ohjattu tuokio. Kannustamme lapsia kokeilemaan uusia juttuja ja vaikuttamaan toiminnan suunnitteluun, sisältöön ja toteutukseen. Lasten viikko-ohjelma sisältää monipuolisesti liikkumista, leikkiä, kädentaitoja ja luovia toimintoja. Linjassa tuemme lapsia ilmaisemaan itseään. Olemme tehneet muun muassa lyhytelokuvia, videoita toiminnasta ja nauttineet lasten esityksistä lava on vapaa -tapahtumissa.  

Säännölliset lasten Osallisuuden foorumit mahdollistavat lasten toiveiden ja ajatusten kuulemisen. Osallisuuden foorumista 5.3.2021 koululaisten kuvaus Linjan leikkipuistosta: ”Se on yksinkertainen, mutta monimuotoinen leikkipaikka, johon kaikki saa tulla. Leikkipuistossa on paljon tilaa, paljon juttuja mitä voi tehdä, paljon erilaisia maastoja, joihin jokaiseen keksii erilaista tekemistä, hauskoja leikkivälineitä, vempeleitä ja laitteita, kivat opettajat sekä aina hauskaa”.

Tavoitteemme on olla koululaisille viihtyisä ja turvallinen paikka viettää iltapäivää, sekä tukea hyvää lapsen arkea, kasvua ja kehitystä yhdessä vanhempien kanssa. 

Linjan arjen käytäntöjä

  • Leikkipuistoon tullessaan lapset tervehtivät ohjaajaa ja vievät repun paikalleen naulakkoon. Lapset merkkaavat itsensä saapuneiksi nimilistaan.
  • Syksyn 2020 vanhempainillassa sovittiin kännyköiden käytöstä puistossa. Media-tuokiossa perjantaisin lapset saavat käyttää kännykkää tai Linjan tablettia ohjatusti 45 min. Mediatuokiot vuoroviikoin eri ikäryhmille. 1-luokkalaisilla tuokio on parittomina viikkoina ja muilla luokka-asteilla parillisilla viikoilla. Muina aikoina kännykkää käytetään vain tarvittaessa yhteydenpitoon vanhempiin tai muissa poikkeustilanteissa. Lapsen saa parhaiten kiinni soittamalla leikkipuiston puhelimeen.
  • Leikkipuistotoiminta järjestetään pääosin ulkotoimintana. Säänmukaiset vaatteet ja varavaatteet ovat tärkeitä. 
  • Sisällä- ja ulkonaoloa porrastetaan pienryhmiin, jotta toiminta on turvallista korona-aikana, rauhalliset sisäleikit mahdollistuisivat ja melutaso pysyisi kohtuullisena. Toistaiseksi olemme sisällä vain oman luokan kanssa pienryhmissä. 
  • Välipalaa on tarjolla luokkaryhmittäin klo 13-15.
  • Lapset saavat mielenkiintonsa mukaan osallistua erilaisiin ohjattuihin tuokioihin, joiden sisältöihin he ovat saaneet vaikuttaa.
  • Vanhemmat voivat päättää saako lapsi lähteä itse leikkipuistosta vai haetaanko hänet. Tämä tieto sekä kellonaika on tärkeä olla ohjaajilla.
  • Joskus tulee riitaa lasten välille. Ajattelemme, että arjen riidat ovat hyvien hetkien lisäksi erinomainen mahdollisuus oppia kaveritaitoja. Ohjaajat ovat lasten tukena ristiriitoja selviteltäessä, ja kaikki ikävät tilanteet selvitetään saman päivän aikana. Joskus, kun on tarpeen kutsumme vanhempia mukaan selvittämään asioita yhdessä. Meihin voi myös olla aina yhteydessä lasten kaverisuhteisiin liittyen.
  • Leikkipuisto Linjan iltapäivien viikko-ohjelma löytyy Linjan tuulikaapin eteisestä sekä lähetetään iltapäivätoimintaan osallistuvien koululaisten vanhemmille sähköpostitse.


14.04.2021 12:19