Suoraan sisältöön

Stöd i vardagen


De anställda vid enheterna för socialt arbete inom handikappservicen utreder servicebehovet tillsammans med klienterna och utarbetar en serviceplan utgående från bedömningen.

Kontaktuppgifter för socialt arbete inom handikappservicen


Servicen som stödjer självständigt boende

Målet med servicen som stödjer självständigt boende är att personer med funktionsnedsättning ska kunna bo på egen hand och så självständigt som möjligt i egna bostäder och inte vara beroende av kontinuerlig anstaltsvård. Service som främjar bostadens funktionalitet finns att tillgå.

Läs mer om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer om redskap, maskiner och anordningar som behövs för att klara av de dagliga aktiviteterna.


Personlig hjälp

En förutsättning för ordnande av personlig hjälp är att personen med funktionsnedsättning kan uttrycka vad han eller hon vill göra och i vilka sysslor han eller hon vill få assistans. Han eller hon måste också kunna ge anvisningar i situationer där han eller hon får hjälp.

Läs mer om personlig assistans.


Hemvårdstjänster

Hemvårdstjänster stödjer klienter som bor hemma i de dagliga sysslor som de inte själva klarar av. Hemvården har som uppgift att ge vård och service som gör det möjligt att tryggt bo kvar hemma även när funktionsförmågan försämras.
Tjänster som gäller transport är färd- och följeslagartjänsten.

Läs mer om hemvårdstjänster.


Korttidsvård

Målet med korttidsvård är att stödja personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning eller personer som vårdar en sjuk anhörig hemma så att de orkar i vardagen. Korttidsvård ordnas i grupphem för personer med utvecklingsstörning, inom familjevården och på anstalter.

Läs mer om korttidsvård.


Stödet för närståendevård

Stödet för närståendevård består av vårdarvodet, ledighet och tjänster som stödjer närståendevården.

Läs mer om stödet för närståendevård.


Handikappombudsman

Handikappombudsmannens uppgifterDELA
16.08.2019 13:19