Suoraan sisältöön

Tandvård

Tandvårdens centraliserade tidsbokningen är öppen må-to kl. 7-18 och fr 7-15, tfn 09 3105 1400. Vi har återuppringningstjänst.

När du bokar tid är det bra att uppge att det är fråga om en klient med utvecklingsstörning. Då reserverar man vid behov en längre mottagningstid.

Om tandvården inte lyckas normalt vid tandkliniken eller klienten behöver särskilt stöd eller specialarrangemang erbjuds klienten då vården vid Fiskehamnens klinik med tandläkarens remiss .

Adress:

Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors
PB 6140, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3105 0279

Hur hittar du till Fiskehamnen?

Tandvården är avgiftsbelagd för alla som fyllt 18 år.


hammaslääkäri ja -hoitaja hoitavat potilasta
07.01.2019 08:53