Hoppa till innehållet

Hälsa och rehabilitering

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


På polikliniken för personer med utvecklingsstörning utreder man klientens servicebehov och gör undersökningar samt ger utlåtanden i olika skeden av livet. Den centrala serviceformen är planering och ordnande av rehabilitering i samarbete med den personen med utvecklingsstörning samt hans eller hennes familj och närarbetare. 

Läs mer om polikliniken för personer med utvecklingsstörning

I övrigt får personer med funktionsnedsättning tjänster som anknyter till hälsa och rehabilitering via stadens hälsovårdstjänster.03.05.2021 13:39