Hoppa till innehållet

Stödboende

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Stödbostad kan sökas av myndiga Helsingforsbor med utvecklingsstörning eller par varav åtminstone den ena har en utvecklingsstörning.  Klienten ska vara förmögen att ta emot stödtjänster för boende. Stödtjänster för boende ordnas genom grupphem, socialhandledning eller stödbostadsarbetare. Stöd kan också ges virtuellt (kontakt med stödarbetaren via en surfplatta). Stödbostad söks genom att socialarbetaren fyller i en SAS-utvärdering tillsammans med klienten och utarbetar en serviceplan.18.01.2021 13:43