Hoppa till innehållet

Grupphem

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Karlar sitter vid ett stort bord av furu.

Utöver stadens egna cirka trettio grupphem köper staden boendetjänster från privata serviceproducenter. En del boendeenheter erbjuder stött boende, vilket innebär att personal finns på plats dygnet runt. På enheterna för instruerat boende är personalen i regel närvarande från morgon till kväll.

Handikappservicens socialarbetare för omsorger om utvecklingsstörda i det egna området eller i det svenska teamet ger råd och hjälper till med ansökningar till grupphem. 

 18.01.2021 13:42