Hoppa till innehållet

Boendetjänster för personer med utvecklingsstörning

Två människor går hand i hand på vintern.

Boendeservice för personer med utvecklingsstörning erbjuds i grupphem, boendegrupper och stödbostäder. Stöd och hjälp ordnas enligt klientens behov, antingen dygnet runt eller under vissa tider på dygnet.

Stödbostad söks genom att socialarbetaren fyller i en SAS-utvärdering tillsammans med klienten och utarbetar en serviceplan.

Utöver stadens egen boendeservice erbjuds servicen även vid enheter för köpta tjänster.

Svensk service16.10.2019 16:52