Hoppa till innehållet

Tillfällig vård och krisvård

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetTillfällig vård

Tillfällig vård ordnas för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning som stöd för hemmaboende. Syftet med tillfällig vård är att stödja anhörigas orkande och ge personer med utvecklingsstörning en möjlighet till att öva på boende utanför hemmet. Service kan också ordnas om en person med utvecklingsstörning inte kan bo hemma på grund av en plötslig orsak.

Tillfällig vård för vuxna

Vid Solviks, Storängsgatans och Tilkka grupphem.

Tillfälliga vårdperioder för klienter från Helsingfors

Enheten för tillfällig vård på Hummelgatan

Tillfällig vård och krisvård för personer under 18 år

Visiitti har 10 vårdplatser för tillfällig vård och en krisplats.

Ytterligare information om Tillfällig vård

Krisvård

Vid Solviks och Hyvönens grupphem

Ytterligare information om krisvården
08.12.2021 15:07