Hoppa till innehållet

Paula-hemmet

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Degermyrvägen 33 A 15, 00320 Helsingfors
PB 32300, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3102 4812
paula.koti@hel.fi 
Ledande handledare Jarmo-Ahti Karppinen

Ett rum med grön heltäckande matta och en ung karl sitter i soffan och tittar på tv.

Paula-hemmet erbjuder unga vuxna som behöver handledning och stöd för att bli självständiga boendetjänster enligt socialvårdslagen. Målet är att stödja unga vuxnas väg till självständighet så att de får tillräckliga färdigheter för ett självständigt liv. Det finns två boendegrupper för sju personer i Paula-hemmet. Där har varje klient en egen bostad (bostadsrum, minikök, toalett och dusch). Utöver bostäderna finns gemensamma lokaler såsom vardagsrum, kök, bastu och tvättstuga. Paula-koti ligger nära Hoplax station och har därmed goda trafikförbindelser till olika delar av staden.

I samma bostadsaktiebolag finns fyra separata bostäder där Paula-hemmets klienter bor. Utöver dessa har Paula-hemmet stödklienter inom den närmaste omgivningen. Det finns personal i Paula-hemmet dygnet runt.

Ansökan om att bli boende på Paula-hemmet sker via socialarbetaren för handikapparbete inom det egna området och de boende väljs ut i en placerings- och bedömningsgrupp för handikapparbete.18.01.2021 13:45