Hoppa till innehållet

Serviceboendegrupperna

Balkongbord och grönväxt.

Serviceboendegrupperna byggs upp av hyresbostäder med handikappanpassning. Boende ansvarar själv för ärenden gällande sitt eget liv och använder samhällets övriga tjänster enligt sina egna behov.

Personalen står till tjänst för boende vid sådana dagliga funktioner som den boende på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan utföra själv. Boende ska kunna identifiera hjälpbehovet och kalla på hjälp med kallelsesystemet.

De boende sköter självständigt om ärenden som gäller hälsotillståndet och medicineringen i samarbete med den lokala hälsostationen. Personalen hjälper vid behov med att ge mediciner och med på förhand överenskomna vårdingrepp enligt instruktionerna.

Personalen arbetar i tre skift alla dagar i veckan.

Man ska söka att bli boende via enheten för socialt arbete för handikappade i det egna bostadsområdet. Tjänster för serviceboendegrupper.


Stadens boendeservicegrupper


Förutom vid stadens serviceställen erbjuds tjänster även vid köptjänstenheter

21.07.2022 11:36