Hoppa till innehållet

Familjevård

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Andra linjen 4 A, 3:e vån., 00530 Helsingfors
PB 7115, 00099 Helsingfors stad

Socialarbetarna kan ge information om Helsingfors familjevård och hur man ansöker om att bli familjevårdare samt handledning.
Pirkko Nirkko-Ahlman, tfn 09 3105 2541 
Aija Rossi tfn 09 3104 3821

Blommor och grönväxter på ett fönsterbräde.

Social- och hälsovårdsverket ordnar kort- och långvarig familjevård för personer med utvecklingsstörning i familjehem som verkar på basen av uppdragsavtal. Ämbetsverket köper familjevårdstjänster även från privata serviceproducenter (Rinnekoti och yrkesmässiga familjehem i företagsform).

Målet med familjevården som ordnas i privata hem är att ge möjlighet till vård under familjeliknande förhållanden och nära, bestående relationer.  Man strävar efter att genom vården främja klientens välbefinnande och stödja hans eller hennes uppväxt och utveckling.

Familjevården söker nya familjevårdare. Nya familjehem behövs i synnerhet för barn och unga.  

 18.01.2021 13:45