Hoppa till innehållet

Boendeförsök

Ett boendeförsök erbjuder klienten möjlighet att öva sina boendefärdigheter under handledning under en tid som man separat kommer överens om med varje klient. Boendeförsöket varar från två veckor till två månader. Avsikten med boendeförsöket är att fastställa klientens resurser och realistiska färdigheter när det gäller boende och på så sätt ta reda på vilken boendeform som eventuellt lämpar sig bäst för klienten i framtiden.

Ansökan till boendeförsöket sker med SAS-blanketten via socialarbetaren vid svensk socialservice eller i det egna området. Beslutet om boendeförsöket fattas av SAS-gruppen. När klienten kommer till boendeförsöket ska han eller hon ha en plats dit han eller hon kan återvända efter försöket.

Före försöksperioden kommer man överens om en inledande intervju där den ansvariga handledaren för boendeförsöket diskuterar målen för perioden och klientens resurser med klienten och en närstående person som känner klienten väl. Under mötet skissar man också upp ett program för stödbesöken under den kommande perioden. Klienten som deltar i boendeförsöket förbinder sig till stödbesöksprogrammet och att ta emot stöd. Handledarna för boendeenheten är ansvariga för stödet under och utvärderingen av boendeförsöket.

Servicen erbjuds vid följande enheter:22.04.2020 09:16