Suoraan sisältöön

Haavikon toiminta-ajatus ja tavoitteet

 

Toiminta-ajatuksena on tukea opiskelijoita aikuiseksi kasvussa. Opetuksessa painotetaan oppilaan kasvua itsenäiseksi, empaattiseksi, vuorovaikutustaitoiseksi ja kuuntelevaksi aikuiseksi.

Haavikossa tuetaan kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten itsenäistymistä ja sosiaalista sopeutumista sekä valmennetaan tavoitteellisesti aikuiskasvatuksen keinoin opiskeluun, työhön, asumiseen, harrastustoimintaan, vapaa-ajan viettoon sekä käyttämään yleisiä ja erityispalveluja.

Tavoitteena on opiskelijan kyky ottaa mahdollisimman itsenäisesti vastuuta elämästään. Pyrkimyksenä on antaa opiskelijalle hänen edellytyksiensä mukaisia taitoja, jotka mahdollistavat sijoittumisen työhön tai jatko-opintoihin.

Näillä tarkoitetaan joko valmentavaa tai ammatillista opetusta erityisammattikoulussa ja ammattikoulujen erityislinjoilla. Työelämän vaihtoehdot ovat avoimet työmarkkinat, tuettu työtoiminta sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan eri muodot.13.03.2019 14:28