Suoraan sisältöön

Valmennus

Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus tarjoaa erityishuoltona annettavaa valmentavaa opetusta koulunsa päättäneille kehitysvammaisille nuorille ja työssäkäyville aikuisille. Opetuksen tavoitteena on itsenäistymisen sekä aikuiseksi kasvun tukeminen, työelämään tutustuminen ja ohjaaminen sekä asumisvalmennus. Opetus sisältää mm teoreettisten tietojen ja taitojen opettelua sekä niiden käytäntöön siirtämistä. Ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu on myös osa opiskelua. Haavikko tekee tiivistä yhteistyötä Keskuspuiston ammattiopiston TELMA-ryhmän kanssa joka toimii Haavikon tiloissa. Opiskelu kestää kaksi lukuvuotta ja tapahtuu pääosin ryhmäopetuksena. Haavikkoon hakuaika on maaliskuu.JAA
13.03.2019 14:42