Suoraan sisältöön

Valmennus

Haavikon opetus- ja aikuiskoulutuskeskus tarjoaa erityishuoltona annettavaa valmentavaa opetusta koulunsa päättäneille kehitysvammaisille nuorille ja työssäkäyville aikuisille. Opetuksen tavoitteena on itsenäistymisen sekä aikuiseksi kasvun tukeminen, työelämään tutustuminen ja ohjaaminen sekä asumisvalmennus. Opetus sisältää mm teoreettisten tietojen ja taitojen opettelua sekä niiden käytäntöön siirtämistä. Ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu on myös osa opiskelua. Opiskelu kestää kaksi lukuvuotta ja tapahtuu pääosin ryhmäopetuksena. Haavikkoon hakuaika on maaliskuu.06.02.2020 14:16