Suoraan sisältöön

Valmennusyksiköt

  • Valmennus I puh. 09 3105 2699
  • Valmennus II puh. 09 3105 2651
  • Valmennus III puh. 09 3105 2702
  • Valmennus IV puh. 09 3105 2650
  • Keittiöryhmä puh. 09 3102 4348
  • Laitoshuoltoryhmä puh. 09 3105 2703

Vammaistyön Vallilan toimipisteen valmennusyksiköissä toimitaan yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti. Yksiköissä toimitaan asiakaslähtöisesti ja tuetaan asiakkaan osallisuutta. Lähtökohtana on tarjota mielekäs ja tavoitteellinen työpäivä.

Yksiköissä valmennetaan työelämässä tarvittavia taitoja. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi alihankinta- ja puistotöitä sekä ruokahuoltoon, siivoukseen ja vaatehuoltoon liittyviä töitä. Asiakkailla on yksiköissä erilaisia vastuutehtäviä, jotka hoidetaan työpäivän aikana. Erilaisten alihankintatöiden lisäksi asiakkailla on mahdollisuus osallistua pienryhmätoimintaan, valmennusryhmiin ja työkeikoille ryhmissä.

Yksiköissä keskitytään elämänhallinnan taitojen oppimiseen ja ylläpitämiseen. Arjen toiminnassa tärkeää on myös yhteisöllisyys, vastuun ottaminen ja vertaistuki. Työn ohessa yksiköissä järjestetään työhyvinvointitoimintaa kuten retkiä, keilausta ja talon yhteisiä tapahtumia.

Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen urasuunnitelma, johon kirjataan tavoitteet tulevaisuudensuunnitelmista, urapolusta ja keinot niiden toteuttamiseksi. Vuorovaikutuksen tukena yksiköissä käytetään vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, joiden avulla varmistetaan että asiakas tulee kuulluksi.10.01.2020 11:56