Suoraan sisältöön

Valmennus ja työllistyminen

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme yli 12-vuotiaita käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Vammaispalvelut koronatilanteessa

Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminnan yksiköissä palveluja tarjotaan supistettuna. Ryhmäkoot pyritään edelleen pitämään tavallista pienempinä ja tiloja on jaettu yksiköissä eri ryhmille niin, etteivät ryhmät ole keskenään tekemisissä. Käsi- ja yskimishygieniaan kiinnitetään erityishuomiota ja yksiköiden siivousta on tehostettu. Lähipalveluita täydennetään edelleen virtuaalisella palvelulla.

Työ- ja päivätoimintaan tullaan täysin terveenä. Toimintaan ei saa tulla, jos kärsii lievistäkään koronavirustaudin oireista.

Koronavirustaudille tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi kuume, yskä, päänsärky, pahoinvointi, ripuli, lihaskipu, kurkkukipu, nuha, hengenahdistus ja haju- tai makuaistin menetys. Koronavirustaudin oireita ei voi erottaa muiden virustautien oireista muuten kuin koronavirustestillä. Jos asiakkaalla on em. oireita, toimintapäivä keskeytetään välittömästi ja hänet lähetetään kotiin. Noudatamme samoja periaatteita henkilöstön terveydentilan ja työssäolon suhteen.

Riskiryhmään kuuluvia kehotetaan erityiseen harkintaan ryhmätoimintoihin saapumisen suhteen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusta koronaviruspandemian aikana menettämättä paikkaansa työ- ja päivätoimintayksikössä. Riskiryhmään kuuluvalla asiakkaalla on niin halutessaan oikeus osallistua toimintaan, ellei lääkäri ole kieltänyt osallistumista.

Asiakkaille tarjotaan työ- ja päivätoimintamatkojen ajaksi kirurgisia suu-nenäsuojaimia. Suojainten käyttö on vapaaehtoista, eikä asiakkaita voida velvoittaa niiden käyttöön.

Tuetun työllistymisen yksikkö palvelee normaalisti. Työvalmentajat tarjoavat tapaamisia etänä ja lähipalveluna. Tapaamisissa huomioidaan turvaetäisyys ja asianmukainen suojautuminen.


Nainen työskentelee keittiössä.

Työelämäosallisuuteen suuntaava toiminta tukee sosiaalista osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Tavoitteena on työelämään tutustuminen ja siinä tarvittavien taitojen kehittäminen ja valmentaminen.

Haavikon opetus- ja aikuiskoulutuskeskus tarjoaa erityishuoltona annettavaa valmentavaa opetusta koulunsa päättäneille kehitysvammaisille nuorille ja työssäkäyville aikuisille.

Tuetun työllistymisen palvelu tukee kehitysvammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille palkkasuhteiseen työhön.

Esite (pdf)20.01.2021 15:02