Suoraan sisältöön

Omaishoidon tuki

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme yli 12-vuotiaita käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Vammaispalvelut koronatilanteessa

Harkinnanvarainen tilapäishoito ja omaishoidontuen lakisääteinen lomitus

Asiakkaan tai tämän perheenjäsenen ollessa sairaana ei sovittua tilapäishoidon jaksoa saa toteuttaa yksikössä, vaikka kyseessä olisi välttämätön tarve. Tällaisessa tilanteessa pitää olla yhteydessä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan, jotta tilapäishoidon tai omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon tarpeeseen voidaan turvallisin keinoin vastata.


Omaishoito tarkoittaa hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona vanhukselle, vammaiselle tai sairaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta sekä vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Hoitaja ei kuitenkaan ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. 

Omaishoidon tuki koronatilanteessa

Vaikka epidemia ei ole vielä ohi, on palveluja pystytty vähitellen avaamaan. Tämä on parantanut omaishoitajien mahdollisuutta pitää vapaapäiviä.

Muutokset omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden käyttöön

Vuonna 2020 käyttämättä jääneitä vapaita voi pitää vielä 31.12.2021 saakka. Sen jälkeen vuoden 2020 pitämättömät vapaat vanhentuvat.

29.5.2021 alkaen kunkin kuukauden kertyvät lakisääteiset vapaapäivät ovat voimassa 12 kuukautta.

Hakeminen 

Tukitoimet

Ohjeita, esitteitä ja tiedotteita

Muita palveluja31.05.2021 11:04