Suoraan sisältöön

Henkilökohtaisten avustajien työterveyshuolto ja tapaturmavakuutus

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin henkilökohtaisten avustajien työterveyshuollosta ja tapaturmavakuutuksesta:

Sain tiedotteen työterveyshuollon myynnistä Terveystalolle, vaatiiko tämä minulta toimenpiteitä?

Aiempi Vantaan Työterveysliikelaitos (nykyinen AITO Työterveys) on myyty Terveystalolle.

Tähän liittyen henkilökohtaisten avustajien työnantajille on työterveyshuollosta lähetetty sähköposti ja/tai kirje, jossa kerrotaan työterveyshuollon siirtyvän Terveystalolle 1.6.2022 lähtien. Kirjeessä pyydetään asiakkaita uusimaan työterveyshuollon sopimukset 30.4.2022 mennessä.

Olemme sopineet Terveystalon kanssa, ettei muutos vaadi tällä hetkellä toimenpiteitä henkilökohtaisten avustajien työnantajilta.

AITO Työterveyshuollon kanssa solmimanne sopimus on päivittynyt automaattisesti Terveystalolle. Henkilökohtaisten avustajien työnantajille on tehty yhteistyössä Terveystalon kanssa oma sopimuslomake, joka postitetaan työterveyshuollon sopimuksen tehneille työnantajille myöhemmässä vaiheessa. Tällä hetkellä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita voi varata Terveystalosta aiemman sopimuksen perusteella. Ajanvarauksen voi tehdä numerosta 0306000.

Mitä lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto pitää sisällään?

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, jos sillä on yksikin työntekijä työsuhteessa. Työterveyshuollon ammattilaiset huolehtivat lakisääteisen työterveyshuollon toteutumisesta.

Ennaltaehkäisevää työterveyshuollon toimintaa on:

 • Työpaikkaselvitys
  o Työpaikkaselvityksen tavoite on kartoittaa asiakkaan työterveysriskit, mahdolliset altisteet ja kuormitustekijät sekä seurata työoloja. Työterveyshuollon asiantuntijat tekevät tarvittaessa suunnatun työpaikkakäynnin.
 • Toiminnan suunnittelu, tarkistaminen ja seuranta
  o Työterveyshoitaja ja -lääkäri laativat toimintasuunnitelman yhteistyössä asiakkaan kanssa. Toimintasuunnitelmassa määritellään yksityiskohtaisesti ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä sairaudenhoidon sisältö.
 • Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
  o Työnantaja ja työtekijät saavat työterveyshuollosta tietoja ja neuvontaa terveyden edistämiseksi.
 • Terveystarkastukset
  o Työterveyshuolto toteuttaa lakisääteiset terveystarkastukset kuten työhöntulotarkastukset.
  o Työterveyshuolto antaa henkilökunnalle terveysneuvontaa, seuraa työoloja, arvioi riskit ja tiedottaa riskeistä ja terveysvaaroista.
 • Ensiaputarpeen arviointi ja suunnittelu
  o Työterveyshuolto ohjaa ensiapuvalmiudessa.
 • Työkykyhaasteiden selvittäminen
  o Työterveyshuolto tukee työnantajaa työkykyongelmien selvittämisessä ja ratkaisuissa.

Olen uusi henkilökohtaisen avun työnantaja. Miten teen sopimuksen työterveyshuollon kanssa?

Henkilökohtaisten avustajien työnantajille on tehty yhteistyössä Terveystalon kanssa oma sopimuslomake, jonka saa pyydettäessä henkilökohtaisen avun sosiaaliohjaajilta (0931045939, 0931022279).

Miten varaan ajan työterveyshuollon palveluihin?

Ajanvarauksen voi tehdä numerosta 0306000 tai hoitajalta (siinä vaiheessa, kun hoitaja on nimetty). Henkilökohtaisten avustajien käytettävissä olevat Terveystalon toimipisteet (valittava yksi):

 • Tripla: Pasilan asema-aukio 1 C, 00520 Helsinki
 • Redi: Hermannin Rantatie 5, 00580 Helsinki
 • Keskuskatu: Keskuskatu 7, 00100 Helsinki

Miksi minun pitää henkilökohtaisen avun aloitustilanteessa toimittaa vakuutuksia koskeva valtakirja Helsingin kaupungille

Avustajien palkanmaksu hoidetaan henkilökohtaisten avustajien palkanmaksujärjestelmä Oiman kautta. Valtakirja on välttämätön, jotta Oima-palvelusta voidaan ottaa työnantajalle avustajia koskevat lakisääteiset vakuutukset. Lisäksi Oiman käyttöönoton yhteydessä valtakirjassa pyydetään työnantajan suostumus lisätä henkilökohtaisen avun toteuttamisen vaatimat tiedot Oima-palveluun.

Mitä työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus sisältää ja kuka sitä hallinnoi?

Työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus kuuluu Oima-palvelun hallinnoimaan Pohjolavakuutukseen. Kaikki työnantajan alaisuudessa työskentelevät henkilökohtaiset avustajat ovat automaattisesti vakuutettuja solmiessaan työnantajan kanssa työsuhteen.

Lakisääteinen vakuutus pitää sisällään työnantajan tapaturmavakuutuksen, johon sisältyy myös ryhmähenkivakuutus. Lisäksi työnantajalle otetaan avustajia koskeva työeläkevakuutus Työeläkevakuutusyhtiö Ilmariselta.

Avustajalleni sattui työtapaturma, miten toimin?

Ohjeet tapaturmatilanteen varalta löytyvät Pohjolan verkkosivuilta.

Avustajalle työssä tai työmatkalla tapahtuneesta tapaturmasta työnantajan on tehtävä tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle 10 arkipäivän kuluessa tapaturman sattumisesta. Ilmoitus tulee tehdä paperisena ja lähettää kirjeitse osoitteella:

Pohjola Vakuutus Oy /Lakisääteiset henkilökorvaukset
PL440
00013
OP

tai sähköpostitse osoitteeseen tyotapaturmakorvaukset@op.fi

Sähköpostia lähettäessä on tärkeää huomioida tietoturva ja käyttää suojattua sähköpostiyhteyttä. Suosittelemme käyttämään securemailia, lue OP-ryhmän verkkosivulta ohje securemailin käyttämiseen.

Sähköisesti Oima-palvelua käyttävä työnantaja saa ladattua tapaturmavakuutusilmoituslomakkeen itse palvelusta. Ilmoitus löytyy kohdasta henkilötiedot > tapaturmatiedot ilmoitus ja todistus. Tarvittaessa työnantaja voi pyytää tapaturmailmoituslomakkeen henkilökohtaisen avun sosiaaliohjaajilta (puh. 09 3104 5939 ja 09 3102 2279).

Miten henkilökohtaisen avustajan palkanmaksu hoidetaan tapaturmatilanteessa?

Henkilökohtaisen avustajan työtapaturman sattuessa maksetaan palkka vain tapaturmapäivältä. Loppuosa työtapaturmasta johtuvasta poissaolosta on palkatonta, koska työnantajan tapaturmavakuutusyhtiö maksaa työntekijälle korvauksen työtapaturma-ajalta.

Työtapaturmatilanteessa työnantajan tulee ilmoittaa tapaturmasta myös palkanlaskentaan. Ilmoituksen voi tehdä joko sähköisesti Oima-palvelussa tai kirjallisesti henkilökohtaisen avustajan työsopimuksen keskeytys/poissaoloilmoitus –lomakkeella. Lomakkeeseen kirjataan avustajan koko tiedossa oleva tapaturmasta aiheutunut poissaoloaika.

Työtapaturmasta johtuva sairausloma merkitään Oima-palvelussa työnseurantaan omalla lajillaan ”tapaturma” (tätä ei käytetä avustajien vapaa-ajan tapaturmissa). Tapaturmapäivät ilmoitetaan työajanseurantaan yhtäjaksoisesti koko tapaturman aiheuttaman poissaolon ajaksi. Jokaiselle ajanjaksolle työvuoroksi suunnitellulle päivälle merkitään myös suunnitellut työvuorot siten, kun ne olisivat toteutuneet ilman tapaturman aiheuttamaa työntekijän poissaoloa. Vain tapaturmapäivältä avustajalle maksetaan palkka, joten kyseisen päivän jälkeiselle ajalle osuneet työpäivät merkitään työajanseurantaan ”tapaturma ja palkaton”.

Työntekijälle sattui tapaturma vapaa-ajalla, miten toimin?

Vapaa-ajan tapaturmissa noudatetaan tavanomaisia sairauspoissaolokäytänteitä ja ilmoitukset palkanlaskentaan tehdään sairauslomana.

Palkallinen aika vapaa-ajan tapaturman sattuessa on työsopimuslain mukainen 1+9 arkipäivän jakso. Sairausajan palkkaa maksetaan päiviltä, jotka ilman sairautta/tapaturmaa olisivat olleet työntekijän työpäiviä (suunnitellut tai vakiintuneet työvuorot). Yli kolme päivää ylittävissä sairauspoissaoloissa tulee palkanlaskentaan toimittaa sairauslomatodistus.06.07.2022 13:18