Suoraan sisältöön

Usein kysytyt kysymykset erityistilanteista

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin henkilökohtaisen avun erityistilanteista:

Olen saanut verottajalta kirjeen henkilökohtaisen avun sairausvakuutusmaksuista. Pitääkö minun itse maksaa näitä sairausvakuutusmaksuja ja näkyvätkö maksut minun omissa verotustiedoissani?

Tulorekisterin käyttöönoton myötä sairausvakuutusmaksuihin liittyvät toimintatavat ovat muuttuneet. Oima.fi-palvelusta lähetetään Tulorekisteriin työnantajan puolesta henkilökohtaisen avustajan palkan maksamista koskeva ilmoitus. Työnantaja voi havaita OmaVero-palvelun kautta tähän liittyvän sairausvakuutusmaksuvelvoitteen.

Verottaja puolestaan joutuu lähettämään sairausvakuutusmaksuista tiedon työnantajalle. Ainakin toistaiseksi nämä ilmoitukset ovat tulleet työnantajille kirjeitse.

Henkilökohtaisen avustajan työnantajan ei tarvitse tehdä asiassa mitään. Oima.fi -sijaismaksajapalvelu maksaa henkilökohtaisen avun sairausvakuutusmaksut työnantajan puolesta kutakin palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivänä. Henkilökohtaisen avustajan työnantajalle ei jää mitään tähän liittyviä maksuvelvoitteita, eikä työnantajan tarvitse tehdä muitakaan toimenpiteitä.

Työntekijäni jää vanhuuseläkkeelle, miten toimin?

Työntekijän saavuttaessa eläkeiän tulee työnantajan toimittaa taloushallintopalveluihin työsuhteen päättämislomake. Työntekijän työsuhde päättyy ilman erillistä irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää eroamisiän. Päättämislomakkeen saavuttua palkanlaskentaan työsuhde päätetään palkanmaksuohjelmasta ja työntekijälle maksetaan loput palkkasaatavat lomakorvauksineen.

Halutessaan työntekijä voi jatkaa työn tekemistä myös vanhuuseläkkeellä. Työsuhteen on kuitenkin päätyttävä työntekijän hakiessa itselleen vanhuuseläkettä. Eläkkeen saatuaan työntekijä voi solmia uuden työsuhteen työantajan kanssa. Työn sisällön on kuitenkin oleellisesti muututtava. Muutos voi olla esimerkiksi olennainen työajan lyhentyminen.

Työntekijälle kertyy uutta eläkettä 68-vuotiaaksi asti. Tämän jälkeen uutta eläkettä ei enää kerry ja palkasta ei enää peritä eläkemaksuja. Eläkkeellä työskenneltäessä työntekijä tarvitsee itselleen kaksi verokorttia. Palkkatulolle tarkoitettu verokortti tulee uuden työsopimuksen ohessa toimittaa palkanlaskentaan. Lisätietoa eläkkeellä työskentelystä Ilmarisen verkkosivuilla.

Miten turvapaikanhakijalle maksetaan avustajanpalkka PFS-kortille?

Työnantajan vastuulla on tarkastaa ennen turvapaikanhakijan palkkaamista, että turvapaikanhakijalla on työnteko-oikeus. PFS-korttia voivat käyttää turvapaikanhakijat, jotka työskentelevät Suomessa, mutta heillä ei ole suomalaista pankkitiliä.

Jotta työntekijälle voitaisiin myöntää PFS-kortti tulee turvapaikanhakijan ensin esittää vastaanottokeskukselle työsopimus. Myönteisen päätöksen jälkeen vastaanottokeskus toimittaa työntekijälle dokumentin, josta näkyy kortinhaltijan asiakasnumero, kortinhaltijan tilinumero ja hyväksytty palkanmaksaja. Työntekijän tulee toimittaa tämä lomake palkanlaskentaan. Palkkasihteeri ilmoittaa vastaanottokeskukselle sähköpostitse Oiman tilinumeron ja palkansaajan asiakasnumeron. Maahanmuuttovirastolta tulee ilmoitus tilinumeron tallentamisesta ja palkanmaksu voidaan aloittaa.

Olen muuttamassa toisesta kunnasta Helsinkiin ja avustajani siirtyvät mukanani. Miten toimin?

Henkilökohtaisen avun työnantajan muuttaessa toiselle paikkakunnalle saattaa työntekijä jatkaa työsuhteessa paikkakunnan vaihdoksesta huolimatta. Tällöin työntekijän työsuhde ei pääty, vaan se jatkuu katkeamattomana uudella paikkakunnalla. Tämä tarkoittaa sitä, että lomaoikeudet pysyvät ennallaan ja kertyneet työkokemuskuukaudet siirtyvät Helsinkiin.

Jotta työsuhde voidaan siirtää katkeamattomana uuteen kuntaan, tulee työnantajan pyytää aiemman kunnan palkanlaskennasta tiedot avustajan kertyneistä lomaoikeuksista, kokemuskuukausista ja työsuhteen yhtäjaksoisesta voimassaolosta (tarkat päivämäärät, milloin työntekijä on työskennellyt henkilökohtaisena avustajana). Tiedot toimitetaan Taloushallintopalveluun. Palkanlaskentaan tulee toimittaa myös alkuperäinen työsopimus lisäliitteen kanssa. Liitteeseen kirjataan esimerkiksi kummankin osapuolen uudet osoitteet ja päivämäärä, josta lukien työsuhde on voimassa Helsingissä.

Olen muuttamassa toisesta kunnasta Helsinkiin ja olen Heta-liiton jäsen. Miten ilmoitan jäsenyystietoni Helsingin kaupungille?

Heta-liiton jäsenyyden alkamispäivä ja vuotuiset tositteet maksetuista jäsenmaksuista tulee toimittaa Taloushallintopalveluun. Työnantaja voi pyytää jäsenyystietojaan joko aiemman kotikuntansa palkanlaskennasta tai Heta-liiton toimistosta.

Mikäli työnantajalla on ollut aiemmin oikeus palkata avustajia Heta-liiton B-palkkaryhmää käyttäen, tulee asiasta toimittaa hakemus uuden kunnan sosiaalityöntekijälle. Hakemus toimitetaan Heta-liiton palkkaryhmäilmoituslomakkeella ja siitä tehdään erillinen viranhaltijan päätös.06.07.2022 13:25