Suoraan sisältöön

Oima-palvelu

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin henkilökohtaisten avustajien palkanmaksuun käytettävästä Oima-palvelusta:

Minulla on kysyttävää henkilökohtaisten avustajien palkanmaksuun käytettävästä Oima-palvelusta. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Kaikki Oima-palvelua koskevat kysymykset tulee esittää Helsingin kaupungille:

Työnantajuuteen eri tavoin liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä sosiaaliohjaajien puoleen
• Jenni Tiittanen, puh. 09 310 45939 jenni.tiittanen@hel.fi
• Minna Ponsiluoma, puh. 09 3102 2279 minna.ponsiluoma@hel.fi
tai lähettää sähköpostia osoitteeseen suoratyo@hel.fi , tässä sähköpostiosoitteessa toimii myös Oima-palvelun tekninen tuki.

Palkanlaskennan asioissa voit soittaa palkanlaskennan palvelunumeroon (ma–pe klo 9–15) 09 3102 5239 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen talpa.suoratyo@hel.fi.

Onko minun pakko ottaa Oima-palvelu käyttöön?

Helsingin kaupungissa on linjattu, että kaikki henkilökohtaisen avun työnantajamallin avustajien palkat maksetaan Oima-palvelun kautta. Kaikille, joilla se on mahdollista, suositellaan palkanmaksutietojen syöttämistä Oima-palveluun itse. Vaihtoehtoisesti tuntikirjanpidon voi toimittaa Taloushallintopalveluun, jossa palkkasihteerit syöttävät tiedot työnantajan ja työntekijän puolesta Oima-palveluun.

Miten kirjautuminen Oimaan tapahtuu?

Mikäli olet valtakirjassa ilmoittanut sähköpostiosoitteesi, tulet saamaan kirjautumiseen tarkoitetun sähköpostiviestin. Oimaan rekisteröityminen pitää tehdä sähköpostiviestissä olevan rekisteröitymislinkin kautta. Rekisteröitymissähköposti on henkilökohtainen, eikä sitä saa jakaa muille.

Rekisteröityminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Lisäksi palveluun tulee luoda salasana ja valita rooli. Henkilökohtaisen avustajan työnantaja valitsee roolikseen kotitalous ja avustaja valitsee työntekijän roolin.

Rekisteröitymisen jälkeen voit kirjautua Oima-palveluun osoitteessa: https://minun.oima.fi/

Avautuuko Oima-palvelu myös puhelimella tai iPadilla?

Palvelusta ei toistaiseksi ole erillistä mobiilisovellusta, mutta sitä voi käyttää mobiililaitteen verkkoselaimella. Selaimista Google Chrome ja Mozilla Firefox toimivat parhaiten. Microsoft Explorerilla palvelu ei toimi, mutta Microsoft Edgellä toimii. On hyvä tarkistaa, että oma selain on päivitetty uusimpaan versioon, jotta palvelun käyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytän itse Oima.fi-palvelua. Mitkä asiakirjat minun on silti toimitettava Taloushallintopalveluun kirjallisessa muodossa?

Edelleen on toimitettava paperimuotoisina seuraavat työsuhdetta ja avustajaa koskevat tositteet:

  • työsopimus
  • lääkärintodistus yli 3 päivän sairaspoissaolosta
  • verokortti (jos kyseessä on muutosverokortti, muuten verotiedot saadaan haettua suoraan verottajalta)
  • Heta-liiton ja JHL:n työehtosopimuksen mukainen palkkaryhmäilmoitus
  • valtakirja ay-jäsenmaksun tai työttömyyskassamaksun perimiseen
  • työsuhteen päättämisilmoitus

Olen ruotsinkielinen. Voinko käyttää palvelua omalla äidinkielelläni?

Palvelu on käytettävissä myös ruotsiksi.

Milloin tuntien pitää olla syötettyinä Oima-palveluun?

Tunnit syötetään palveluun seuraavasti:

  • kuukauden 1.–15. päivän tunnit saman kuukauden 18. päivään mennessä
  • kuukauden 16.–31. päivän tunnit seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä

Huomioithan, että tuntien pitää olla järjestelmässä myös hyväksytty työnantajan toimesta määräaikaan mennessä.

Jos et käytä palvelua itse syöttäen, vaan toimitat tunnit edelleen palkanlaskentaan, aikataulu on oheisen taulukon mukainen:

Miten avustajan lomat merkitään Oimaan?

Lomien merkintään on opastettu Oiman (entinen SuoraTyö) ohjeessa sivulla 16: SuoraTyö.fi-palvelun käyttöönotto ja työtuntien kirjaaminen (pdf). Mikäli lomien merkitsemisessä on ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyttä Taloushallintopalveluun (Talpa) talpa.suoratyo@hel.fi, asiakaspalvelu 09 3102 5239 (ma–pe klo 9–15).

Vakituinen avustajani on sairaana ja palkkaan sairasloman ajaksi sijaisen. Miten sijaisuus merkitään Oima-palveluun?

Oimassa ei tarvitse eritellä sitä, toimiiko avustaja sijaisena vai päätoimisena. Sairastunut avustaja merkitsee Oiman tunti-ilmoituskalenteriin sairaslomansa ja sijainen merkitsee omaan kalenteriinsa tehdyt työvuorot.

Näkyvätkö työnantajan tekemät muutokset tunti-ilmoituksiin myös työntekijälle?

Kyllä näkyvät, mutta työntekijä ei saa tehdyistä muutoksista erillistä ilmoitusta.

Pääseekö työntekijä käyttämään Oima-palvelua (syöttämään tunteja ja tarkastelemaan työsuhteita), mikäli työnantaja ei itse kykene palvelua käyttämään?

Työnantajan velvollisuus on hyväksyä työntekijän tunnit. Mikäli työnantaja ei kykene käyttämään Oima-palvelua, ei työntekijäkään sitä voi käyttää. Tällaisessa tilanteessa tuntilistat toimitetaan lomakkeella Taloushallintopalveluun.

Voiko työntekijä hyväksyä työnantajan puolesta tunti-ilmoituksia?

Avustaja ei voi tehdä toimintoja palvelussa työnantajansa puolesta.

Täytyykö työntekijän itse ilmoittaa ja hyväksyä tunnit?

Työnantaja voi ilmoittaa ja hyväksyä tunnit työntekijän puolesta, jos he keskenään niin sopivat.

Pääseekö työnantaja näkemään työntekijän palkkatietoja?

Sähköisessä palvelussa työnantaja näkee työntekijän palkkalaskelmat samanlaisina kuin työntekijäkin.

Seuraako Oima-palvelu henkilökohtaisen avun päätöksessäni myönnettyjen tuntien käyttöä?

Kyllä seuraa. Järjestelmä laskee, kuinka suuren tuntimäärän työntekijä ja työnantaja ovat yhteensä kalenteriin merkinneet. Tuntien tai päätöksessä myönnettyjen sääntöjen ylittyessä tulee työnantajalle huomiota vaativa merkintä päiville, joissa on päätöksen vastaisia tuntimerkintöjä.

Avustuspäätöksen vastaiset merkinnät antavat reaaliaikaisen hälytyksen avustuspäätöksen vastaisille työvuoroille. Sääntöjen ylittyessä, tulee työnantajan tarkistaa avustajan tuntikirjaukset ja korjata mahdolliset virheet. Hälytys muodostuu, kun työtunteja merkataan päätöksessä myönnettyjen kokonaistuntien yli, myönnettyjen kellonaikojen vastaisesti tai jos teetät päällekkäistä työtä kahdella avustajalla.

Matkalle lähtiessä työnantajalle myönnetään joskus lisätunteja. Miten nämä lisätunnit merkitään tehdyiksi Oima-palvelussa?

Myös henkilökohtaisen avun lisätuntipäätös tulee näkyville Oima–palveluun. Ennen tuntien syöttämistä tulee valita oikea päätös, jonka jälkeen tunnit syötetään normaaliin tapaan.

Miten merkitsen työtunnit Oima-palvelussa oikean päätöksen alle?

Oima-palkanmaksujärjestelmässä käytetään päätösten tunnistenumeroita, joiden avulla työnantaja ja työntekijä pystyvät merkitsemään tehdyt avustustunnit oikean henkilökohtaisen avun päätöksen alle. Tunnisteita käytetään silloin, kun työnantajalla on useampi voimassa oleva henkilökohtaisen avun päätös.

Oimassa päätösten tunnistenumerot ovat:
1.1. Henkilökohtainen apu = käyttäjän peruspäätös
Peruspäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, joka on pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleva ja tarkoitettu päivittäistoimintoja sekä vapaa-aikaa, harrastuksia ja yhteiskunnallista osallistumista varten.

Jos peruspäätöksiä on useampi, näkyvät ne Oimassa seuraavasti:
1.2 Henkilökohtainen apu - käyttäjän toinen peruspäätös
1.3 Henkilökohtainen apu – käyttäjän kolmas peruspäätös

Mikäli työnantajalle myönnetään päätöksiä muihin tarpeisiin, tulevat ne näkyviin seuraavin tunnistein:
2.1 = käyttäjän työhön- tai opiskeluun myönnetty päätös
2.2 käyttäjän toinen työ- tai opiskelupäätös jne.

3.1 = käyttäjän matkalle tai muuhun toimintaan myönnetty päätös
Matka- tai muu päätös on pääsääntöisesti lyhyt määräaikainen päätös.
3.2 käyttäjän toinen matka- tai muu päätös jne.

On tärkeää, että tehdyt työtunnit merkitään oikeiden päätösten alle, jotta palkanmaksuun ei tule häiriöitä.

Mikä on tunnistenumero ja näkeekö avustaja työnantajan päätöstietoja Oima-palvelussa?

Oimassa käytettävät päätösten tunnistenumerot (kuvattu edellisessä kysymyksessä) eivät ole sama asia, kuin viranhaltijan tekemien päätösten numerot. Tunnistenumerot ovat Oiman käyttöön tarkoitettuja numerosarjoja, joiden avulla työntekijä ja työnantaja osaavat kohdistaa työtunnit oikein.

Työnantaja näkee Oimassa tunnisteiden kohdalla myös kyseiselle päätökselle myönnetyn tuntimäärän, joka helpottaa oikean tunnistenumeron valitsemista. Myönnetyt avustajatuntimäärät eivät kuitenkaan näy tuntejaan syöttäville avustajille salassapitosäännösten vuoksi.

Minulla on ulkomaalainen työntekijä, joka ei voi käyttää Oima-palvelua. Miten avustajan palkka maksetaan?

Työnantaja voi syöttää avustajan työtunnit Oima–palveluun ja vahvistaa palkkajakson työntekijän puolesta.

Kuinka arkipyhätunnit merkitään Oimaan?

Jos työntekijä on ollut töissä arkipyhänä, merkitään tunnit normaaleina työtunteina. Ohjelma maksaa arkipyhäkorvauksen ilmoitettujen tuntien perusteella. Jos työntekijä ei ole tehnyt töitä arkipyhänä, päivä jätetään tyhjäksi.

Olen liittynyt Heta-liiton jäseneksi. Miten saan henkilökohtaisia avustajia koskevan työehtosopimuksen voimaan Oima-palvelussa?

Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liittoon (HETA) liittymisen jälkeen Heta-liitto lähettää työnantajalle laskun jäsenmaksusta. Laskussa mainitaan myös liiton jäsenyyden alkamispäivä. Työnantajan tulee lähettää Taloushallintopalveluun ilmoitus Heta-liiton jäsenyydestä liiton sivuilta löytyvällä ”ilmoitus Heta-liiton jäsenyydestä” –lomakkeella. Samalla on lähetettävä myös kopio työnantajaliiton jäsenmaksulaskusta ja maksukuitista. Myös seuraavina vuosina tulee jäsenmaksutositteet toimittaa Taloushallintopalveluun.

Avustajani tekee B-palkkaryhmään kuuluvia työtehtäviä. Miten saan B-palkkaryhmän voimaan Oimassa?

Heta-liiton jäsenillä on oikeus hakea B-palkkaryhmä mukaista palkkaa avustajilleen, jos avustaminen sisältää B-palkkaryhmään oikeuttavia työtehtäviä. Listaus B-palkkaryhmän mukaisista työtehtävistä Heta-liiton verkkosivuilla.

B-palkkaryhmän mukaista korvausta ei myönnetä pelkän työnantajan ilmoituksen perusteella, vaan siihen tarvitaan sosiaalityöntekijän päätös. Oikeutta B-palkkaryhmään haetaan sosiaalityöntekijältä Heta-liiton palkkaryhmäilmoituslomakkeella. Jos sosiaalityöntekijä tekee asiasta myönteisen päätöksen, tulee niistä työntekijöistä, jotka tekevät B-palkkaryhmän mukaisia työtehtäviä, toimittaa palkkaryhmäilmoitus Taloushallintopalveluun.06.07.2022 13:22