Suoraan sisältöön

Usein kysytyt kysymykset koronatilanteessaHenkilökohtainen apu palvelusetelillä sairastuessa

Jos avustaja sairastuu

Jos avustaja sairastuu, henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja järjestää teille toisen avustajan. Jos jostain syystä palvelusetelituottajalla ei ole tarjota toista avustajaa, löydätte muista henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajista tiedot www.palse.fi. Olkaa tarvittaessa yhteydessä omaan sosiaalityöntekijään.

Verkkosivulla voitte vertailla palveluntuottajia ja katsoa palveluseteliinne ja sen käyttöön liittyviä tietoja.

Halutessanne saatte palveluntuottajalistan paperimuotoisena vammaisten sosiaalityön toimipisteen toimistosihteeriltä.

Toimistosihteeriltä (p. 09 3102 3100) saatte tarvittaessa myös palvelusetelin ja Palse.fi -portaalin käyttöön liittyviä neuvoja.

Jos sairastutte itse

Jos sairastutte itse, ilmoittakaa asiasta palvelusetelituottajalle.

Suojautuminen

Palvelusetelituottajat huolehtivat suojavarusteiden hankinnasta omille työntekijöilleen.Lue henkilökohtaista apua koskevat usein kysytyt kysymykset koronatilanteessa.

Miten avustajat suojautuvat avustaessaan vaikeavammaista henkilöä?

Henkilökohtaisen avun työnantaja on vastuussa työsuojelusta ja hänen tulee hankkia suojavälineitä avustajilleen.

Koronavirukselta voi suojautua samalla tavoin kuin muiltakin hengitystieinfektioiden aiheuttajilta. Työterveyslaitoksen verkkosivuilta löydät tarkemman ohjeistuksen suojavälineistä ja niiden käyttämisestä eri tilanteissa.

Miten ja mistä suojavarusteita on saatavilla?

Henkilökohtaisen avun työnantaja voi itse ostaa avustajilleen suojavarusteita kaupoista tai tilata internetin kautta.

Jos työnantaja-asiakkaalla on varmistettu koronatartunta tai koronavirukseen viittavia oireita, voi Helsingin vammaistyö tarvittaessa antaa suojavarusteita avustajien työn mahdollistamiseksi. Näitä suojavarusteita ovat kertakäyttöiset suojakäsineet, hengityssuojaimet, silmiensuojain sekä suojatakki. Varusteita käytetään terveydenhuollon ja työterveyslaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Varusteita luovutetaan vain Helsingin vammaistyön henkilökohtaisen avun työnantajamallin asiakkaiden avustajia varten. Asiakas voi olla yhteydessä Paula-kotiin:

  • Paula-koti, osoite Laajasuontie 33 A 15, 00320 Helsinki. Välineet luovutetaan ulko-ovelta, hakija ei voi tulla sisään yksikköön. Soitto puh 09 310 24812 tai 09 310 24814 ennen noutamista, puhelimeen vastataan kaikkina päivinä ympäri vuorokauden.

Palvelusetelimuotoisen henkilökohtaisen avun tuottajayhtiöt huolehtivat itse omien työntekijöidensä suojavarusteiden hankinnasta.

Tarvitseeko avustajan toimittaa sairauslomatodistus?

Avustajan tulee aina esittää työnantajalle yli 3 päivän pituisesta työkyvyttömyydestään lääkärintodistus, jonka työnantaja toimittaa palkanlaskentaan. Yli yhdeksän päivää kestävissä sairauslomissa alkuperäinen lääkärintodistus lähetetään sairauspäivärahahakemuksen liitteenä Kelaan. Tällöin työnantaja tai henkilökohtainen avustaja tekee Kelaan sairauspäivärahahakemuksen.

Työnantaja on kuitenkin tarvittaessa oikeutettu saamaan lääkärin tai terveydenhoitajan tekemän todistuksen avustajansa työkyvyttömyydestä heti ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien.

Mikä on palkka oman tai lapsen sairastumisen aikana?

Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien liittoon (Heta) kuuluvan työnantajan avustajalla on oikeus jäädä hoitamaan alle 10-vuotiasta tai vammaista lasta tämän äkillisen sairastumisen vuoksi. Palkallinen poissaolo voi olla korkeintaan kolme työpäivää. Heta-liittoon kuulumattomien työnantajien avustajilla ei ole oikeutta hoitaa palkallisesti sairasta lasta kotona.

Jos avustaja sairastuu, mistä saan sijaisen?

Esimerkiksi avustajakeskus Sentteristä voi kysyä työnantajamallilla käytettävää sijaista puh. 045 7732 4381. Yhteyttä voit ottaa myös sähköpostilla osoitteeseen: sentteri@sentteri.fi Jos työnantajalla on palvelusetelipäätös sijaisavustuksen käyttöä varten, hän voi hankkia sijaisen palvelusetelin avulla. Jos palvelusetelistä ei ole päätöstä, asiakas voi hakea oikeutta siihen sosiaalityöntekijältä.

Voiko työnantaja velvoittaa, että työntekijä käy koronatestissä?

Työnantaja ei voi edellyttää, että työntekijä käy koronatestissä. Testaus perustuu aina vapaaehtoisuuteen.06.02.2023 09:27