Suoraan sisältöön

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu palvelusetelillä sairastuessa

Jos avustaja sairastuu

Jos avustaja sairastuu, henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja järjestää teille toisen avustajan. Jos jostain syystä palvelusetelituottajalla ei ole tarjota toista avustajaa, löydätte muista henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajista tiedot www.palse.fi. Olkaa tarvittaessa yhteydessä omaan sosiaalityöntekijään.

Verkkosivulla voitte vertailla palveluntuottajia ja katsoa palveluseteliinne ja sen käyttöön liittyviä tietoja.

Halutessanne saatte palveluntuottajalistan paperimuotoisena vammaisten sosiaalityön toimipisteen toimistosihteeriltä.

Toimistosihteeriltä (p. 09 3102 3100) saatte tarvittaessa myös palvelusetelin ja Palse.fi -portaalin käyttöön liittyviä neuvoja.

Jos sairastutte itse

Jos sairastutte itse, ilmoittakaa asiasta palvelusetelituottajalle.

Suojautuminen

Palvelusetelituottajat huolehtivat suojavarusteiden hankinnasta omille työntekijöilleen.


Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu edellyttää vaikeavammaisuutta. Vammaisella henkilöllä tulee olla kykyä ilmaista mitä hän haluaa tehdä ja missä toimissa hän haluaa itseään avustettavan. Myös itse avustamistilanteessa vammaisen henkilön pitää kyetä ohjaamaan toimintaa.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä

Henkilökohtainen apu järjestetään yleisimmin työnantajamallilla.

Henkilökohtaisen avun palvelua on mahdollista hankkia myös palvelusetelillä. Palvelusetelin sääntökirja uudistuu 1.8.2022. Tämä ei edellytä henkilökohtaisen avun asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Henkilökohtainen avustaja

Ruokahuolto tai lääkkeet

Jos tarvitsette apua ruokahuollon järjestämiseen ja lääkkeiden hankintaan, ohjausta ja neuvontaa sekä tukea antavat aikuissosiaalityön tai ikääntyneiden palvelut:

Työikäisten neuvontapalvelut

Sosiaalineuvonta palvelee

  • puhelimitse mape 9.0016.00 numero 09 310 44400
  • chatissa mape 9.0016.00, chatin löytää hel.fi/sosiaalineuvonta

Etuuskäsittelyn puhelinneuvonta antaa ohjeita toimeentulotuen hakemiseen

  • mape klo 9.00–16.00 numero 09 310 56257 (suomenkielinen palvelu) ja
  • mape klo 9.0012.00 numero 09 310 44967 (ruotsinkielinen palvelu)

Ikääntyneiden neuvontapalvelut

Seniori-info, puh. 09 3104 4556 ma–pe klo 9–15, saatte tietoa ja ohjausta kaupungin, yritysten ja järjestöjen ikääntyneille tarkoitetuista palveluista.

Yhteystiedot

Vammaistyön työntekijöiden yhteystiedot

Voitte myös jättää soittopyynnön toimistosihteerille ma–pe klo 8.15–16 p. 09 3102 3100.

Virka-ajan ulkopuolella voitte olla yhteydessä sosiaalipäivystykseen p. 0206 96006 joka päivä ympäri vuorokauden.11.07.2022 15:38