Suoraan sisältöön

Henkilökohtainen apu

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu edellyttää vaikeavammaisuutta. Vammaisella henkilöllä tulee olla kykyä ilmaista mitä hän haluaa tehdä ja missä toimissa hän haluaa itseään avustettavan. Myös itse avustamistilanteessa vammaisen henkilön pitää kyetä ohjaamaan toimintaa.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Palvelua haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä

Henkilökohtainen apu järjestetään yleisimmin työnantajamallilla.

Henkilökohtaisen avun palvelua on mahdollista hankkia myös palvelusetelillä.  

Henkilökohtainen avustajaJAA
30.01.2019 13:29