Suoraan sisältöön

Kehitysvammapoliklinikan ammattiryhmät

Lääkäri vastaa kehitysvamman syyn selvittelystä sekä lisävammojen ja liitännäissairauksien kuten epilepsian ja mielenterveysongelmien tutkimisesta ja hoidosta. Lisäksi lääkäri laatii tarvittavat lausunnot kuntoutusta ja muita kehitysvammaisten tarpeita varten. Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle tapahtuu terveyden- ja sairaanhoitajan kautta.

Terveyden- ja sairaanhoitaja tarjoaa kehitysvammaisuuteen liittyvää asiantuntemusta, ohjausta ja neuvontaa.  Ajanvaraus lääkärin ja työryhmän vastaanotolle tapahtuu terveyden- ja sairaanhoitajan kautta.

Psykologi vastaa (neuro-)psykologisista tutkimuksista asiakkaan älyllisen toimintakyvyn, erityisvaikeuksien ja psykososiaalisen tuen tarpeen selvittämiseksi. Psykologi antaa tukea kehitysvammaisten käyttäytymisen, kasvatuksen, oppimisen ja kuntoutuksen kysymyksissä.  Psykologi myös arvioi kehitysvammaisten mielenterveyttä ja sen häiriöitä sekä auttaa ennalta ehkäisemään häiriöiden syntymistä ja niiden pahenemista. 

Puheterapeutti arvioi vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja syömiseen liittyvän kuntoutuksen tarpeen sekä vastaa sen suunnittelusta, järjestämisestä ja seurannasta. Lisäksi puheterapeutti ohjaa lähi-ihmisiä vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja syömiseen liittyvissä asioissa sekä tarvittaessa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen (AAC) käytössä.”

Fysioterapeutti arvioi fysioterapiakuntoutuksen ja liikkumisen apuvälineiden tarpeen. Hän vastaa liikkumis- ja toimintakyvyn tutkimisesta, fysioterapian suunnittelusta, järjestämisestä ja seurannasta sekä kuntouttavan toiminnan ohjaamisesta asiakkaansa lähiyhteisöille ja henkilökunnalle.

Toimintaterapeutti arvioi toimintaterapiakuntoutuksen sekä pienapuvälineiden ja asunnonmuutostöiden tarpeen. Hän vastaa toimintakyvyn arvioinnista, toimintaterapian suunnittelusta, järjestämisestä ja seurannasta sekä kuntouttavan toiminnan ohjaamisesta asiakkaan lähiyhteisöille ja henkilökunnalle.

Seksuaalineuvoja antaa tietoa, tukee ja ohjaa seksuaalisuuteen, sukupuolen kokemiseen sekä ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Seksuaalineuvojan työ on luottamuksellista ja yksilöllistä, yhdessä asiakkaan kanssa vastausten etsimistä.

Ravitsemusterapeutti auttaa sinua, kun tarvitset ravitsemukseen liittyvää erityisosaamista. Ravitsemusterapeutille hakeudutaan hoitajan tai lääkärin lähetteellä.

Muihin terapeutteihin ja psykologeihin voi olla suoraan yhteydessä.28.06.2022 16:25