Suoraan sisältöön

Koulutus

Erityisammattioppilaitokset huolehtivat vaikeasti vammaisten opetuksesta. Kaupungin oppilaitosten tukipalveluista saa tietoa kasvatus ja koulutus -toimialan sivuilta. Esteetön opiskelu on lähtökohta eli palvelut ovat lähtökohtaisesti kaikille.

Peruskoulutus

Lukiokoulutus

Opiskelijan hyvinvoinnista huolehditaan lukioissa monin tavoin. Opinto-ohjaajat tukevat opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja kurssien valinnassa. Erityisopettajat auttavat oppimisvaikeuksissa ja mahdollisten erityisjärjestelyjen hakemisessa ylioppilastutkinnon suorittamista varten. Myös terveydenhoitajat, psykologit ja kuraattorit ovat opiskelijoiden käytettävissä.  Lue lisää lukiokoulutuksesta...

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa opintoja suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Jos opiskelija tarvitsee enemmän tukea esimerkiksi oppimisvaikeuksien takia, tehdään hänelle henkilökohtainen opiskelujen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks).  Lue lisää ammatillisesta koulutuksesta...05.02.2019 13:51