Suoraan sisältöön

Toimintakeskus Pasilan toiminta

Viikkoa rytmittää yhteinen aikataulurunko. Asiakkailla on oma päivä- tai viikkosuunnitelmansa, joka pohjautuu asiakkaan työ- ja päivätoiminnan suunnitelmaan.  Asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia tuetaan aktiivisesti. Palvelua toteutetaan yhteistyössä lähi- ja yhteistyöverkoston kanssa. Verkostokumppaneina ovat mm. asiakkaiden kodit, muut toimintayksiköt, fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit, alan oppilaitokset ja muut toimijat.  Asiakkaista koottu asiakasraati vaikuttaa yhteiseen päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun.

Pasilan toimintakeskuksessa leivotaan pöydän ääressä.

Tavalliset arjen askareet ja niiden opettelu ovat osa viikon työtehtäviä, kuten vaikkapa pyykinpesu, kahvinkeitto tai tiskaaminen. Sosiaalinen kanssakäyminen, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys sekä yhdessä tekeminen ovat tärkeitä toiminnan peruskiviä. Useat asiakkaista tarvitsevat paljon tukea arkipäivässään, joten aisteja ja kehonhahmotusta stimuloivaa toimintaa on päivittäin. Monipuolisen toiminnan avulla opetellaan ja ylläpidetään itsenäisiä taitoja. Ympäröivään yhteiskuntaan osallistutaan esimerkiksi ulkoilemalla ympäristössä, kauppa-asioilla, retkeilemällä, osallistumalla Nälkäpäiväkeräykseen tai pistämällä pystyyn kaikille avoin Pop Up-kahvila.

Mies pesee astioita Pasilan toimintakeskuksen keittiössä.

Päivätoiminta rytmittää arkea ja ylläpitää toimintakykyä. Toiminta-aika voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden ja kykyjen mukaan osaviikkoiseksi tai viitenä päivänä viikossa tapahtuvaksi. Päivätoiminta voi sisältää myös työtoiminnan tehtäviä. Kuljetukset ovat osa päivätoimintaa. Päivätoimintaa toteutetaan luovasti ja sitä suunnitellaan ja arvioidaan säännöllisesti. 

Pasilassa on kiva olla töissä!12.01.2021 15:11