Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten osallisuutta edistävä toiminta

Kehitysvammaisten osallisuutta edistävän toiminnan asiakkaat ovat laaja-alaista tai kaiken kattavaa tukea tarvitsevia henkilöitä. Toiminnan tavoite on tukea aikuisuutta, omatoimisuutta, osallisuutta ja itsenäisyyttä. Kaikille asiakkaille järjestetään heidän tarpeistaan lähtevää mielekästä toimintaa.

Palvelut
   

Osallisuutta edistävässä toiminnassa asiakkailla on henkilökohtaiset tavoitteet, jotka laaditaan yhdessä asiakkaan ja hänen sidosryhmänsä kanssa. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan kykyjen mukainen toiminta ja osallisuus yhteisöön sekä yhteiskuntaan.

Tärkeitä ovat vuorovaikutussuhteet toisten ihmisten kanssa, omien valintojen tekeminen, ilon kokeminen ja voimaantuminen. Toiminnassa käytetään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Toiminta sisältää mm. kulttuuria, taidetta, liikuntaa, musiikkia sekä aisti- ja luontoelämyksiä.

Asiakkaaksi työ- ja päivätoimintaan haetaan oman asuinalueen sosiaalityön kautta.

Kaupungin toimipaikat, jossa palvelua on tarjolla

Kaupungin toimipaikkojen lisäksi palvelua on tarjolla myös vaikeavammaisten päivätoiminnan ostopalveluyksiköissä.

Esite: Vammaisten työ- ja päivätoiminta (pdf)30.05.2022 14:14