Suoraan sisältöön

Vammaistyön ostopalveluyksikkö

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme yli 12-vuotiaita käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Yhteystiedot

Toivomme ensisijaista yhteydenottoa ostopalveluyksikön yhteissähköpostin kautta.
sote.vammaistenostopalvelut@hel.fi


Ostopalvelupäällikkö Anu Purhonen 09 310 24859
anu.purhonen@hel.fi

Suunnittelija Mirva Lähteenmäki 09 310 69530
mirva.lahteenmaki@hel.fi

Suunnittelija Pia Yletyinen 09 310 21711
pia.yletyinen@hel.fi

Projektisuunnittelija (rakenneuudistushanke) Marja Ilpala 09 310 32802
marja.ilpala@hel.fi


Ostopalveluyksikön tehtävät

Ostopalveluyksikön tehtävänä on seurata, valvoa, ohjata ja kehittää vammaistyön palveluja yhdessä vammaistyön muiden yksiköiden ja sidosryhmien kanssa erityisesti asiakkaan saaman laadun ja vaikuttavuuden näkökulmista.

Kunnilla on valvontavastuu oman kuntansa alueella sosiaalipalveluja tarjoavien palveluntuottajien toiminnasta. Laadunvalvontaa toteutetaan sekä dokumenttien avulla että käynneillä yksiköihin ennalta sovitusti tai ennalta ilmoittamatta. Muiden kuntien  yksiköissä, joissa on helsinkiläisiä asiakkaita, varmistamme asiakkaiden saaman palvelun yksilöllisten suunnitelmien ja päivittäiskirjausten seurannalla ja yksiköihin tehtävillä yhteistyökäynneillä sekä sopimusseurannalla. Lisäksi yhteistyötä tehdään eri valvontaviranomaisten kanssa.

Ostopalveluyksikön tehtävänä on valvoa ja varmistaa sopimuksen mukaisen palvelun toteutumista. Ostopalveluyksikkö auttaa ja ohjaa tarvittaessa palveluntuottajia laadukkaan palvelun takaamiseksi helsinkiläisille asiakkaille.

Ostopalveluyksikkö organisoi ja toteuttaa asiakaspalvelujen hankintoja hankintalakia noudattaen yhteistyössä kaupungin hankintapalvelujen kanssa. Palveluja hankitaan pääsääntöisesti kilpailuttamalla ja palvelusetelimallilla. Kilpailutusten laatukriteerit on määritelty yhteistyössä palvelun käyttäjien, heidän läheistensä ja palveluntuottajien kanssa.

Asiakkaan palvelutarve kartoitetaan aina sosiaalityössä yhdessä asiakkaan kanssa.  Ostopalveluyksikön suunnittelijat ovat mukana vammaistyön asumisen SAS-työryhmissä sekä vammaistyön IMO-työryhmässä.

Ostopalveluyksikössä käsitellään palveluntuottajia koskevat palautteet ja reklamaatiot. Palautteet ja reklamaatiot voi lähettää osoitteeseen sote.vammaistenostopalvelut@hel.fi

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien ilmoitusten käsittely ja palveluntuottajaksi hakeutuminen

Jokainen palveluntuottajaksi hakeutuva haastatellaan. Tulevan palveluntuottajan toiminta- ja omavalvontasuunnitelmat ym. asiaan kuuluvat dokumentit tarkistetaan, ja tuottajalle annetaan tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa. Mikäli palveluntuottajan suunnitelmat ja valmiudet toteutukseen todetaan riittäviksi, voidaan tuottaja hyväksyä kunnan rekisteriin (tukipalvelut) ja / tai lausua Aluehallintovirastolle kunnan hyväksyvä kanta (ilmoituksenvaraiset palvelut) ja /tai puoltaa tuottajan ilmoituksen hyväksyntää (luvanvaraiset palvelut) erillisellä lausunnolla. Yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalveluja (esim. henkilökohtainen apu) tuottavat yritykset rekisteröidään kunnan ylläpitämään tukipalvelurekisteriin. Heillä on oikeus Helsingin alueella tuottaa henkilökohtaista apua. Tästä ei ilmoiteta erikseen Aviin. Rekisterissä olevat voivat hakeutua palvelusetelituottajiksi.

Henkilökohtaisen avun tukipalvelutuottajarekisteri (pdf)

Hyödyllisiä linkkejä

Kilpailutetut palveluntuottajat

Kehitysvammaisten asuminen (pdf)

Vaikeavammaisten asuminen (pdf)

Tilapäishoito (pdf)

Kehitysvammaisten ja autisminkirjon henkilöiden työ- ja päivätoiminta (pdf)

Palveluseteli palveluntuottajat

Vaikeavammaisten asuminen (pdf)

Vaikeavammaisten päivätoiminta (pdf)

Tilapäishoito (pdf)

Kotiinvietävien palveluiden osalta palveluntuottajalistaus löytyy osoitteesta palse.fi.04.10.2021 16:15