Suoraan sisältöön

Vammaistyön ostopalveluyksikkö

Yhteystiedot

Toivomme ensisijaista yhteydenottoa ostopalveluyksikön yhteissähköpostin kautta.
sote.vammaistenostopalvelut@hel.fi

Ostopalvelupäällikkö Minna Eronen 09 310 24859
minna.eronen@hel.fi

Ostopalveluyksikön tehtävät

Ostopalveluyksikkö seuraa, valvoo, ohjaa ja kehittää vammaistyön ostopalveluja. Teemme yhteistyötä vammaistyön muiden yksiköiden, palveluntuottajien ja asiakkaiden kanssa. Kiinnitämme erityisesti huomiota asiakkaan saaman palvelun laatuun ja vaikuttavuuteen.

Ostopalveluyksikkö organisoi ja toteuttaa asiakaspalvelujen hankintoja hankintalakia noudattaen yhteistyössä kaupungin hankintapalvelujen kanssa. Hankimme palveluja pääsääntöisesti kilpailuttamalla ja palvelusetelimallilla. Kilpailutusten laatukriteerit on määritelty yhteistyössä palvelun käyttäjien, heidän läheistensä ja palveluntuottajien kanssa.

Ostopalveluyksikkö käsittelee palveluntuottajia koskevat palautteet. Palautteet voi lähettää osoitteeseen sote.vammaistenostopalvelut@hel.fi

Valvomme Helsingissä sosiaalipalveluja tarjoavien palveluntuottajien toimintaa. Toteutamme laadunvalvontaa kirjallisten dokumenttien avulla sekä käynneillä yksiköihin ennalta sovitusti ja ennalta ilmoittamatta. Muualla sijaitsevissa yksiköissä, joissa on helsinkiläisiä asiakkaita, varmistamme asiakkaiden saaman palvelun yksilöllisten suunnitelmien ja päivittäiskirjausten seurannalla, yksiköihin tehtävillä yhteistyökäynneillä ja sopimusseurannalla. Lisäksi teemme yhteistyötä valvontaviranomaisten kanssa.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien ilmoitusten käsittely ja palveluntuottajaksi hakeminen

Ostopalveluyksikkö haastattelee jokaisen palveluntuottajaksi hakevan. Tarkistamme tulevan palveluntuottajan toiminta- ja omavalvontasuunnitelmat ja muut asiaan kuuluvat dokumentit ja annamme tuottajalle tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa.

Jos palveluntuottajan suunnitelmat ja valmiudet palvelun toteutukseen todetaan riittäviksi, voidaan tuottaja hyväksyä kunnan rekisteriin (tukipalvelut) ja/tai lausua Aluehallintovirastolle kunnan hyväksyvä kanta (ilmoituksenvaraiset palvelut) ja/tai puoltaa tuottajan ilmoituksen hyväksyntää (luvanvaraiset palvelut) erillisellä lausunnolla.

Yksityisten sosiaalipalvelujen tukipalveluja (kuten henkilökohtaista apua) tuottavat yritykset rekisteröidään kunnan ylläpitämään tukipalvelurekisteriin. Rekisterissä olevilla on oikeus tuottaa henkilökohtaista apua Helsingin alueella. Tästä ei ilmoiteta erikseen Aviin. Rekisterissä olevat voivat hakeutua palvelusetelituottajiksi.

Henkilökohtaisen avun tukipalvelutuottajien yhteystietorekisteri (pdf avautuu uuteen ikkunaan)

Henkilökohtaisen avun tukipalvelutuottajien yhteystietorekisterin seloste (pdf avautuu uuteen ikkunaan)

Hyödyllisiä linkkejä

Kilpailutetut palveluntuottajat

Kehitysvammaisten asuminen (pdf)

Vaikeavammaisten asuminen (pdf)

Kehitysvammaisten ja autisminkirjon henkilöiden työ- ja päivätoiminta (pdf)

Palvelusetelipalvelujen sääntökirjat

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta, yleinen osa (pdf)

Henkilökohtaisen avun sääntökirja (pdf, 1.8.2022 alkaen)

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen kotiin annettavan hoidon sääntökirja (pdf)

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen vapaapäiviä korvaava kodin ulkopuolella tapahtuva tilapäishoito, sääntökirja (pdf)

Vaikeavammaisten päivätoiminnan sääntökirja (pdf)

Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen sääntökirja (pdf)

Vammaisten henkilöiden harkinnanvarainen kodin ulkopuolella järjestettävä tilapäishoito, sääntökirja (pdf)

Kotiinvietävien palveluiden osalta palveluntuottajalistaus löytyy osoitteesta palse.fi.21.09.2022 14:42