Suoraan sisältöön

Vammaistyön ostopalveluyksikkö

Ostopalvelupäällikkö Minna Eronen
Suunnittelija Katja Hernesniemi
Suunnittelija Elisabeth Pohjanheimo-Vihavainen 
sote.vammaistenostopalvelut@hel.fi  

Ostopalveluyksikön tehtävät

Laadunvalvonta: Kunnilla on lakiin perustuva valvontavastuu oman kuntansa alueella sosiaalipalveluja tarjoavien palveluntuottajien toiminnasta.

Laadunvalvontaa toteutetaan sekä dokumenttien avulla, että käynneillä yksiköihin. Valvontakäyntejä tehdään sekä sovitusti että ennalta ilmoittamatta. Helsingin ulkopuolella sijaitsevissa yksiköissä, joissa on helsinkiläisiä asiakkaita, valvomme asiakkaiden saamaa palvelua yksilöllisten suunnitelmien ja päivittäiskirjausten seurannalla ja yksiköihin tehtävillä yhteistyökäynneillä.

Ostopalveluyksiköllä on oikeus pyytää yksittäisen asiakkaan tietoja ja arvioida tämän pohjalta asiakkaan saamaa palvelua.

Helsingin kaupungin vammaisten ostopalveluyksikkö tekee yhteistyötä valvonta-asioissa muiden kuntien, aluehallintoviranomaisten ja eri palveluntuottajien kanssa.

Yhteistyö palveluntuottajien kanssa: Ostopalveluyksikkö tekee tiivistä yhteistyötä eri palveluntuottajien kanssa. Ostopalveluyksikkö auttaa ja ohjaa tarvittaessa palveluntuottajia laadukkaan palvelun takaamiseksi helsinkiläisille asiakkaille.

Palvelujen hankinnat: Ostopalveluyksikkö organisoi ja toteuttaa asiakaspalvelujen hankintoja hankintalakia noudattaen yhteistyössä kaupungin hankintapalvelujen kanssa. Palveluja hankitaan pääsääntöisesti kilpailuttamalla ja palvelusetelimallilla.

Kilpailutuksissa hinnan lisäksi määrittävänä tekijänä on laatu. Kilpailutusten laatukriteerit on määritelty yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

HB eli henkilökohtainen budjetointi: Ostopalveluyksikkö on mukana henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämistyössä yhteistyössä kaupungin muiden palvelukokonaisuuksien kanssa.

Asiakaspalveluostojen suunnittelu ja seuranta: Asiakkaan palvelutarve tulee esille oman sosiaalityöntekijän kautta. Sosiaalityöntekijää tekee asiakkaalle palvelutarpeenarvioinnin. Ostopalveluyksikkö on mukana asiakkaan toivoman palvelun valinnassa ja on mukana vammaistyön SAS-ryhmissä.

Ostopalveluyksikössä pidetään kirjaa yksityisistä palveluntuottajista ja siitä, mihin palveluihin helsinkiläisiä on sijoittunut.

Sopimusseuranta: Ostopalveluyksikön tehtävänä on valvoa asiakkaan saaman palvelun sopimuksen mukaista toteutumista. Sopimusseuranta tapahtuu sekä dokumenttien avulla että valvontakäyntien yhteydessä.

Palautteet ja reklamaatiot: Ostopalveluyksikössä käsitellään palveluntuottajia koskevat palautteet ja reklamaatiot. Ostopalveluihin liittyvää palautetta  lähettää osoitteeseen sote.vammaistenostopalvelut@hel.fi

Yksityiseksi palveluntuottajaksi hakeutuminen: Ostopalveluyksikön edustajat haastattelevat ja käyvät läpi tulevan palveluntuottajan palvelusuunnitelmaa ja ohjaavat tarvittaessa. Yksikkö tekee palvelutoiminnasta lausunnon, jonka yrittäjä toimittaa eteenpäin aluehallintoviranomaisille. Yksityisen palveluntuottajan toiminnassa toteutuviin muutoksiin tehdään kunnan lausunto, joka lähetetään aluehallinto- tai valvontaviranomaisille. Ostopalveluyksikön tulee tarkastaa palveluntuottajan tilan muutokset tai uudet toimitilat.

IMO-työskentely: Ostopalveluyksikön edustajat ovat mukana vammaistyön IMO-työryhmässä. Tarvittaessa opastetaan palveluntuottajia IMO-työskentelyssä.

Palveluntuottajayhteistyö: Ostopalveluyksikkö järjestää vähintään kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa yhteisiä teemoitettuja tapaamisia eri sektoreiden palveluntuottajille.29.06.2020 10:28