Suoraan sisältöön

Omaishoidon tuki

Mitkä ovat omaishoidon tuen vapaiden järjestämistavat Helsingissä?

Omaishoitajalla on oikeus lakisääteiseen vapaaseen sopimuksen mukaisesti kaksi tai kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Vapaapäiväoikeus on vain niinä kuukausina, joina omaishoitajalle maksetaan omaishoidon tuen palkkiota. Omaishoitajan vapaapäiväoikeus määräytyy omaishoidon tuen hoitoisuusryhmän mukaan.

Helsingissä omaishoidon tuen vapaiden järjestämistapoja on neljä:

  • Sijaisomaishoitaja-malli, jossa omaishoitaja voi itse valita sijaisomaishoitajan, joka voi olla omainen tai muu läheinen. Sijaisomaishoidon palkkio riippuu hoidettavan hoitoisuusryhmästä.
  • Palveluseteli kotiin -malli, jossa kotiin annettavaa lomitusta myönnetään 2 x 12 tunnin tai 3 x 12 tunnin jaksoissa, jotka asiakas voi jaksottaa haluamallaan tavalla. Asiakas sopii itse jaksot palveluntuottajan kanssa.
  • Kodin ulkopuolinen tilapäishoito, jolloin omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien aikana omaishoidettavan hoito voidaan järjestää ympärivuorokautisen hoidon yksikössä.
  • Tuntikorvaus-malli, alle 65-vuotiailla asiakkailla tuntilomituksen korvaus on yksi vaihtoehto omaishoidon tuen lakisääteisille vapaapäiville. Korvausta voidaan myöntää hoitajan palkkamenoihin enintään 3 x 12 tuntia tai 2 x 12 tuntia kuukaudessa riippuen hoitajan vapaapäiväoikeuden määrästä. Tunteja voi käyttää yksittäin, mutta tunteja ei voi kerätä, vaan ne on käytettävä kuukauden sisällä siitä, kun oikeus vapaaseen on ansaittu. Omaishoitoperhe järjestää itse hoitajan.


01.12.2021 11:48