Suoraan sisältöön

Lapset ja nuoret

Kenelle järjestetään maksutonta koululaisten iltapäivä- ja loma-ajan hoitoa?

Koulujen iltapäivätoiminta ja loma-aikojen toiminta on tarkoitettu 1.–2.-vuosiluokkien oppilaille sekä kaikkien muiden vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville oppilaille. Iltapäivähoidosta peritään asiakasmaksu. Maksuun voi hakea alennusta tai perimättä jättämistä tulojen perusteella. 

Kolmannesta luokasta lähtien iltapäivä- ja loma-ajan hoito voidaan lisätä kehitysvammaisten lasten erityishuolto-ohjelmaan, jolloin se on maksutonta. Vanhempien tulee itse huolehtia siitä, että hoitopalvelu kirjataan erityishuolto-ohjelmaan, kun lapsi aloittaa kolmannen luokan.

Kuka voi saada kuntouttavaa varhaiskasvatusta?

Vammaisen lapsen varhaiskasvatus järjestetään ensisijaisesti varhaiskasvatuslain perusteella. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää kehitysvammalain mukaisena kuntouttavana varhaiskasvatuksena silloin, kun se järjestetään ensisijaisesti kuntoutuksellisista syistä ja lapsen erityisen yksilöllisen hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi. Tällöin varhaiskasvatus ei liity vanhempien työssäkäyntiin, vaan ensisijaisesti lapsen kuntoutuksellisiin tarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen tarve kehitysvammaisten erityishuoltona tulee olla todettuna lääkärin laatimassa kuntoutussuunnitelmassa ja sen katsottavan liittyvän lapsen kuntoutuksellisiin tarpeisiin. Kuntoutussuunnitelmassa on perusteltava, miksi varhaiskasvatus kuntouttavista syistä on lapselle välttämätöntä.

Kuntoutussuunnitelman lisäksi lapsella tulee olla varhaiskasvatussuunnitelma, josta ilmenee kuntoutuksen toteuttamisen tapa ja sen alkaminen varhaiskasvatuksessa.

Miten laajennettu oppivelvollisuus vaikuttaa kehitysvammaisten koululaisten ja opiskelijoiden tilanteisiin?

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä oppivelvollisuus jatkuu kaikilla 18 ikävuoteen saakka. Kaikkien peruskoulun päättävien nuorten tulee hakea yhteishaussa nivelvaiheen tai toisen asteen opintoihin.

Mikäli nuori ei tule valituksi jatko-opintoihin, jatkuu hakuvelvoite niin kauan, kunnes paikka järjestyy. Kaikille peruskoulunsa päättäville tulee löytyä jatko-opiskelupaikka. Peruskoulun opinto-ohjaaja auttaa ensisijaisesti opiskelupaikan haussa.

Huoltajat voivat hakea lapselleen pidennetyn oppivelvollisuuden keskeytystä, jolloin nuorelle voidaan hakea suoraan esimerkiksi päivätoimintaa. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä päättää opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai oppivelvollisen asuinkunta, jos nuorella ei ole opiskelupaikkaa.

Miten iltapäivähoito järjestetään peruskoulun päättäneille opiskelijoille?

Ammattiopistot eivät tarjoa iltapäivähoitoa omana toimintanaan, vaan se järjestetään yhteistyössä vammaistyön kanssa ostopalveluna. Mikäli peruskoulun päättänyt nuori tarvitsee iltapäivä- tai loma-ajan hoitoa, ole yhteydessä vammaisten sosiaalityön sosiaalityöntekijään.

Miten opiskelumatkat järjestetään peruskoulun jälkeisiin opintoihin?

Opiskelumatkoja haetaan oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajalta kuljetuspalveluhakemuksella. Liitteeksi tarvitaan selvitys opiskelusta.01.12.2021 11:53