Suoraan sisältöön

Kuljetuspalvelu

Kuka voi saada kuljetuspalvelua?

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolle julkisten joukkoliikennevälineiden käyttö tuottaa vamman tai sairauden vuoksi pitkäaikaisesti kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki on kuljetuspalvelua ja se on osa itsenäisen asumisen tukemista. Se on tarkoitettu pääasiassa vanhusväestölle, joilla toimintakyvyn heikkeneminen estää julkisten joukkoliikennevälineiden käytön yksin tai saattajan kanssa. Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki on tulo- ja varallisuussidonnainen ja harkinnanvarainen etuus, joka otetaan kokonaisarvioinnissa huomioon.

Miten haen kuljetuspalvelua?

Täytä vammaispalvelulain/sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus. Voit kirjoittaa tarvittavat tiedot sähköiseen hakemukseen. Tallenna ja tulosta hakemus. Muista allekirjoittaa hakemus. Liitteeksi tarvitset kuljetuspalvelua varten kirjoitetun lääkärinlausunnon. Jos haet vammaispalvelulain mukaisia työ- tai opiskelumatkoja, hakemuksen liitteeksi on laitettava selvitys työssäkäynnistä tai opiskelusta.

Jos haet sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea, sinun tulee hakemuksen ja lääkärintodistuksen toimittamisen lisäksi täyttää liikkumisen tuen tulo –ja varallisuusselvityslomakkeen liitteineen. Sotainvalidien (haitta-aste 10% tai enemmän) ei tarvitse ilmoittaa tulo- ja varallisuustietojaan.

Hae palvelua oman asuinalueen vammaisten sosiaalityön toimipisteestä kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajalta.

Kuljetuspalveluhakemuksen löydät täältä.

Haen työ- ja opiskelumatkoja, mitä pitää toimittaa?

Jos haet kuljetuspalvelua ensimmäistä kertaa, toimita kirjallisen hakemuksen ja lääkärintodistuksen lisäksi todistus opiskelusta/työssäkäynnistä. Opiskelumatkoja varten saat läsnäolotodistuksen oppilaitoksen opintotoimistosta. Opiskelumatkat myönnetään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Työmatkahakemuksen liitteeksi tarvitaan todistus työssäkäynnistä, esimerkiksi kopio työsopimuksesta. Työmatkat myönnetään työsuhteen keston ajaksi tai enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Jos sinulle on jo myönnetty määräaikaisesti kuljetuspalvelu työ- ja opiskelumatkoihin ja tarvitset edelleen kuljetuspalvelua, ota yhteyttä kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajaan ja toimita todistus opiskelusta/työssäkäynnistä.

Sosiaaliohjaaja pyytää sinulta lisäselvityksiä tarvittaessa.

Riittääkö B/C-lääkärinlausunto?

Liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus lomakkeella ”lääkärintodistus vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tarpeesta”. Lääkärintodistuksen saat esimerkiksi ottamalla yhteyttä kaupungin omaan terveysasemaasi. Lääkäri täyttää lomakkeen. Myös muu lääkärinlausunto käy kuljetuspalveluasian käsittelyyn, kunhan lääkäri on arvioinut lausunnossaan, miten ja kuinka paljon hakijan vamma tai sairaus haittaa julkisten liikennevälineiden käyttöä.

Kuinka kauan kestää ennen kuin saan päätöksen?

Sosiaaliohjaaja käsittelee hakemuksesi ilman aiheetonta viivytystä kolmen kuukauden kuluessa.

Voinko saada apua hakemuksen täyttämiseen?

Voit ottaa yhteyttä asuinalueesi kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajaan hakemuksen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa voit sopia kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajan kanssa tapaamisen, jonka yhteydessä kirjallinen hakemus täytetään.

Voiko kuljetuspalvelun sosiaaliohjaaja pyytää lääkärintodistuksen terveysasemalta?

Sinun tai sinua avustavan henkilön tulee toimittaa hakemus liitteineen kuljetuspalveluasian käsittelyä varten alueen kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajalle.

Kun määräaikainen päätös on päättymässä, saanko siitä ilmoituksen?

Vammaisten sosiaalityössä ei ole tällä hetkellä käytössä järjestelmää, mikä muistuttaisi määräaikaisen päätöksen päättymisestä. Sinun tulee toimittaa uusi kirjallinen hakemus ja uusi lääkärinlausunto alueen vammaisten sosiaalityöhön, mikäli kuljetuspalvelun tarpeesi jatkuu määräaikaisen päätöksen umpeutumisen jälkeen.

Minulla on määräaikainen päätös ja kuljetuspalvelun tarve jatkuu. Milloin minun pitää toimittaa uusi hakemus ja lääkärintodistus, että saan päätöksen ajoissa ennen määräajan umpeutumista?

Hakemus pitää toimittaa hyvissä ajoin, viimeistään 1-2 kuukautta ennen määräajan päättymistä. Sosiaaliohjaaja käsittelee hakemukset pääsääntöisesti saapumisjärjestyksen mukaan ja hakemusten jonotilanne voi vaihdella. Voi olla, että lisäselvityksenä tarvitaan esimerkiksi fysioterapeutin kanssa tehtävä koematka julkisella joukkoliikennevälineellä, mikä lisää hakemuksen käsittelyaikaa.

Tarvitaanko lisäpalveluja (saattajalisä, invalisä, porraskiipijä) varten hakemus ja lääkärinlausunto?

Voit laittaa asian vireille soittamalla kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajalle, mutta asian käsittelyä varten voidaan tarvita kirjallinen hakemus ja/tai lääkärinlausunto. Kuljetuspalvelun sosiaaliohjaaja pyytää sinulta tarvittaessa lisäselvityksiä. Kuljetuspalvelun lisäpalveluista tehdään kirjallinen päätös.

Saako kuljetuspalvelua käyttää muualla Suomessa tai ulkomailla?

Mikäli sinulle on myönnetty vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, sinulla on oikeus kuljetuspalveluun myös muualla Suomessa. Sinun täytyy hakea matkaoikeutta etukäteen kuljetuspalvelun sosiaaliohjaajalta. Hakemuksesta tulee ilmetä, miten kauan ja millä paikkakunnalla sinun on tarkoitus oleskella ja miten pitkistä matkoista on kyse. Kuljetuspalvelun maksukorttia ei voi käyttää muualla kuin Helsingin Matkapalvelun alueella. Matkat korvataan asianmukaisesti täytettyjä kuitteja vastaan ja korvaussummasta vähennetään matkojen omavastuuosuus. Matkat vähennetään kuukausittaisesta matkamäärästä.

Olen tyytymätön päätökseen, miten haen siihen muutosta?

Mikäli olet tyytymätön päätöksen ratkaisuun, voit hakea päätökseen oikaisua Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolta. Kirjallisen päätöksen viimeiseltä sivulla löytyvät ohjeet oikaisun hakemista varten.

 29.06.2020 10:33