Suoraan sisältöön

Asunnon muutostyöt

Miten haen asunnon muutostöitä?

Täytä vammaispalveluhakemus tai kirjoita vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ennen asunnonmuutostöiden toteuttamista. Jos kyseessä on ensimmäinen vammaispalveluhakemus, tai tilanteesi on muuttunut olennaisesti, liitä hakemukseen ajantasainen lääkärinlausunto.

Sinun kannattaa hakea asunnon muutostyötä hyvissä ajoin ennen muutostyön toteuttamista. Vammaispalvelulain mukaan hakemusten käsittelyaika on korkeintaan kolme kuukautta.

Miten asiani etenee asunnon muutoksissa?

Asunnon muutostyön tarpeen arvioimiseksi ja hakemuksesi käsittelemiseksi sosiaalityöntekijä tarvitsee tavallisesti toimintaterapeutin tai fysioterapeutin arviolausunnon hakemiesi muutostöiden välttämättömyydestä. Lausunnossa terapeutti arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko haetut muutostyöt välttämättömiä päivittäisistä toimista selviytymisellesi, tai lisäävätkö ne itsenäistä toimintakykyäsi tai omatoimista suoriutumistasi kodissasi ja kodin välittömässä läheisyydessä.

Joskus toimintaterapeutin kirjoittama lausunto voi olla jo hakemuksesi liitteenä. Yleensä sosiaalityöntekijä pyytää toimintaterapeuttia tekemään luoksesi arviointikäynnin tai tulee yhdessä toimintaterapeutin kanssa kotikäynnille arvioimaan muutostyön tarvetta ja toteutusta. Sosiaalityöntekijä tekee lopullisen arvioinnin asunnon muutostöiden välttämättömyydestä terapeuttien lausuntojen ja mahdollisen kotikäynnin perusteella.

Jos sosiaalityöntekijä arvioi muutostyöt välttämättömiksi, hän pyytää muutostöiden toteuttamisesta tarjouksen kaupungin tekniseltä isännöitsijältä. Tekninen isännöitsijä taas pyytää tarjouksen kaupungin kilpailuttamalta sopimusurakoitsijalta asunnon muutostöiden toteuttamisen kustannuksista. Tekninen isännöitsijä arvioi muutostyön tarjouksen hinnan kohtuullisuuden ja lähettää urakoitsijan tarjouksen ja oman arvionsa sosiaalityöntekijälle.

Asunnon muutostöiden toteuttamiseen asunto-osakeyhtiössä tarvitaan taloyhtiön ja mahdollisesti vuokranantajan kirjallinen lupa. Kaupungin tekniset isännöitsijät pyytävät yleensä luvan taloyhtiöltä.

Jos kyseessä on selkeä tai pieni muutostyö, kuten esimerkiksi tukikahvojen kiinnitys, asunnon muutostöitä voidaan toteuttaa kirjallisena työpyyntönä. Tällöin tekninen isännöitsijä pyytää suoraan urakoitsijaa tekemään muutostyön ja sosiaalityöntekijä tekee päätöksen, kun muutostyön lasku saapuu vammaisten sosiaalityöhön.

Kun sosiaalityöntekijä on saanut tarvittavat lausunnot ja tarjouksen muutostyön toteutuksesta, sosiaalityöntekijä tekee päätöksen vamman kannalta välttämättömistä ja kustannuksiltaan kohtuullisista muutostöistä. Toimistosihteeri lähettää päätöksen asiakkaalle, ja tiedoksi tekniselle isännöitsijälle sekä maksusitoumuksen suoraan urakoitsijalle. 

Kyseessä voi olla myös vamman vuoksi asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden kuten ovenavauslaitteen tai tasonostimen asennus. Asennettavat laitteet ja apuvälineet jäävät kaupungin omistukseen ja kaupunki vastaa välineiden ja laitteiden mahdollisista huolto- ja korjauskuluista. Tällöin huoltolaskut voidaan maksaa jo tehdyllä päätöksellä.  Jos sinulla ei ole enää tarvetta kaupungin asentamalle välineelle tai laitteelle, kaupunki hakee laitteen pois.

Voinko teettää muutostyöt itse?

On mahdollista, että teetät haluamasi muutostyöt itse ja haet niistä jälkikäteen korvausta kaupungin vammaispalvelusta. Hakemuksessa sinun tulee selvittää, mitä tehtyjä muutostöitä haet korvattavaksi. Hakemuksen liitteenä sinun tulee lähettää muutostöiden kustannuksia koskevat alkuperäiset kuitit. Lähetä hakemus heti muutostöiden toteutumisen jälkeen tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa.

Sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja tekninen isännöitsijä arvioivat muutostöiden välttämättömyyden ja korvattavien kustannusten kohtuullisuuden ja saat päätöksen jälkikäteen.29.06.2020 10:34