Suoraan sisältöön

Neuvonta ja ohjaus

Vammaispalvelujen sosiaalityön toimipisteiden työntekijät selvittävät yhdessä asiakkaiden kanssa palvelutarpeen. Palvelusuunnitelma tehdään arvioinnin perusteella.

Vammaispalvelut koronatilanteessa

Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminnan toimipisteet ovat aloittaneet toimintansa hallitusti ja asteittain 1.6. alkaen. Lähipalvelun lisäksi asiakkailla on mahdollisuus osallistua virtuaalipäivätoimintaan. Lisäksi päivätoimintaa järjestetään asumispalveluyksiköissä.

Lähitoiminnoissa kiinnitetään erityistä huomiota ryhmäkokoihin, hygieniaan ja suojautumiseen sekä ryhmien välisten kohtaamisten minimoimiseen. Riskiryhmään kuuluvia kehotetaan erityiseen harkintaan ryhmätoimintoihin saapumisen suhteen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusta koronaepidemian aikana menettämättä paikkaansa työ- ja päivätoimintayksikössä.

Tuetun työllistymisen yksikkö palvelee normaalisti. Työvalmentajat tarjoavat tapaamisia etänä ja lähipalveluna. Tapaamisissa huomioidaan turvaetäisyys ja asianmukainen suojautuminen.

Harkinnanvarainen lyhytaikaishoito ja omaishoidontuen lakisääteinen lomitus

Asiakkaan tai tämän perheenjäsenen ollessa sairaana (hengitystieoireita tai ripulia) ei sovittua lyhytaikaishoidon jaksoa saa toteuttaa yksikössä, vaikka kyseessä olisi välttämätön tarve. Tällaisessa tilanteessa pitää olla yhteydessä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan, jotta lyhytaikaishoidon tai omaishoitajan vapaanaikaisen hoidon tarpeeseen voidaan turvallisin keinoin vastata.

Henkilökohtainen apu

Asiakkaiden kanssa lähikontaktissa työskentelevien henkilökohtaisten avustajien on Sosiaali- ja terveysministeriön 31.8.2020 asti voimassa olevan ohjeen mukaan käytettävä kertakäyttöistä kirurgista suunenäsuojainta. Jos niitä ei ole käytettävissä tai niiden käyttö ei muusta syystä ole mahdollista, käytetään pestävää tai kertakäyttöistä kankaista suojusta taikka kasvot (ml. suu) peittävää visiiriä asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilöstön tai avustajan kantamalta taudilta. Lisää tietoa henkilökohtaisesta avusta löydät osoitteesta https://www.hel.fi/vammaiset/fi/tuki/henkilokohtainen-apu

Asumispalvelut

Koronaepidemian aikana vierailut asumisyksiköissä pääsääntöisesti kiellettiin. Vierailurajoituksia puretaan asteittain valtioneuvoston suositusten mukaisesti. Koska tartuntariski on edelleen olemassa, suosittelemme että tapaamiset järjestetään mahdollisuuksien mukaan edelleen ulkona turvaväleistä huolehtien.

Omaiset ja ystävät voivat vierailla asumisyksiköissä asukkaan omassa asunnossa tai huoneessa. Yhteistiloissa ei ole syytä oleskella. Sellaisissa yksiköissä, joissa on riskiryhmiin kuuluvia asukkaita, vierailijoiden on käytettävä kertakäyttöistä tai kankaista pestävää suunenäsuojaa. Tällöin vierailijat saavat suunenäsuojan yksiköstä.

Henkilökohtaiset avustajat ja kuntoutuksen työntekijät voivat mennä asumisyksikköön. Heidän tulee käyttää suunenäsuojainta, ja noudattaa tavanomaisia varotoimenpiteitä (käsihygienia ja turvaväli mikäli se on työskentelyn kannalta mahdollista).

Turvallisen vierailun ohjeet

  • Sovi vierailusta ennakkoon asumisyksikön henkilökunnan kanssa.
  • Suosittelemme sopimaan tapaamiset asukkaiden kanssa mieluiten ulkotiloihin esimerkiksi kahville terassille tai yhteiselle kävelylle.
  • Mikäli tapaaminen kuitenkin sovitaan asumisyksikön sisälle, on vierailulla huolehdittava hyvästä käsihygieniasta heti yksikköön tultaessa, sekä pyrittävä säilyttämään turvavälit muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.
  • Vierailun aikana voidaan oleskella vain asukkaan omassa asunnossa tai huoneessa.
  • Vierailun aikana asukkaan ja vierailijan välillä tulisi olla kahden metrin turvaväli. 
  • Vierailulle voi tulla turvallisesti, kunhan vierailija on täysin terve, eli hänellä ei ole lieviäkään hengitystie- tai vatsaoireita tai kuumetta.
  • Vierailulle ei voi tulla, jos vierailija on karanteenissa, karanteenin kaltaisissa oloissa tai eristyksessä ulkomaanmatkan, korona-altistumisen tai koronatartunnan vuoksi.
  • Henkilökunta ohjeistaa tarkemmin vierailun käytännöistä, ja henkilökunnan ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Asumisyksiköissä asuvat asiakkaat voivat vierailla omaisten ja ystävien luona, mutta kenelläkään ei saa olla hengitystie- tai vatsaoireita tai kuumetta. Vierailuilla tulee noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Kun asukas on palaamassa esimerkiksi omaisten luota asumisyksikköön, mahdollisista ylähengitystieoireista on ilmoitettava ennen paluuta.

Myös asukkaita on jatkuvasti ohjattava noudattamaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Yksikössä asuvien tapaamista toistensa kanssa tai liikkumista asumisyksikön sisällä ei tule tarpeettomasti rajoittaa, mutta asukkaita on ohjattava noudattamaan turvavälejä niin hyvin kuin se on mahdollista. Tuulettimia saa käyttää ainoastaan omassa asunnossa tai huoneessa, ei yhteisissä tiloissa.

Asumisen työntekijät käyttävät kirurgisia suunenäsuojaimia tai kankaista maskia lähikontakteissa asiakkaiden kanssa. Toiminnassa huomioidaan vallitseva koronatilanne ja yksikön ulkopuolella pidetään huolta turvaväleistä ja vältetään ylimääräisiä kontakteja ja väkijoukkoja.

Asiakas tai omainen voi olla yhteydessä omaan työntekijään, sosiaalihuollon koronaneuvontanumeroon tai sosiaalipäivystykseen ilta- ja yöaikaan tilanteessa, jolloin hän ei voi jatkaa asumista kotona eikä ole sairaalahoidon tarvetta eikä kotiin voida järjestää palvelua. Myös muissa kriisitilanteissa asiakas tai omainen voi olla yhteydessä, jos kotona asuminen ei ole mahdollista.

Ohjeita arvioidaan jatkossakin epidemiatilanteen ja mahdollisen kansallisen ohjauksen mukaan.


Useimmin kysytyt kysymykset

Lisätietoja vammaispalveluiden hakemisesta ja käytöstä löydät klikkaamalla alla olevia linkkejä.

Vammaispalveluiden hakeminen

Henkilökohtainen apu

Asunnon muutostyöt

Kuljetuspalvelu

Vammaispalveluopas


Yhteystiedot

Vammaispalveluiden sosiaalityön yhteystiedot

Voitte myös jättää soittopyynnön toimistosihteerille ma–pe klo 8.15–16 p. 09 3102 3100.

Virka-ajan ulkopuolella yhteys sosiaalipäivystykseen p. 0206 96006 joka päivä ympäri vuorokauden.

Muuta apua30.06.2020 12:46