Suoraan sisältöön

Vaikeavammaisten palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti, mutta ei ole pitkäaikaishoidon tarpeessa.

Palvelua järjestetään kaupungin omissa palveluasumisryhmissä ja ostopalveluyksiköissä tai palvelusetelinä

Palveluasumista voidaan järjestää myös henkilön omaan kotiin.

Asumispalveluja on tarjolla myös perhehoitona.

Lisätietoa palvelustaJAA
10.10.2018 10:02