Suoraan sisältöön

Viikin palveluasumisryhmä

Agronominraitti 2 A, 00790 Helsinki
Kartta ja liikenneyhteydet
PL 79801, 00099 Helsingin kaupunki
Henkilökunta puh. 040 764 1746
Esihenkilö Eeva Heikkilä puh. 050 5411 305, ma-pe klo 9-15 

Viikin asumispalveluryhmän talo.

Viikin palveluasumisryhmä tarjoaa tehostettua palveluasumista vaikeavammaisille henkilöille Viikissä. Ryhmään kuuluu 9 tavallisessa kerrostalossa sijaitsevaa vuokra- asuntoa (kooltaan 42- 57m2) sekä n. 500 m päässä sijaitsevat 5 tukiasuntoa (kooltaan 60,5m2).

Asukkaat vastaavat itse omaan elämäänsä liittyvistä asioista. Henkilökunta avustaa asukkaita niissä päivittäisissä toiminnoissa joista asukas ei itse selviydy.

Palveluasumisryhmän toiminta perustuu yksilölliseen, asukkaan kanssa yhdessä laadittuun palvelun toteuttamissuunnitelmaan. Toteuttamissuunnitelmaan kirjataan asukkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiset asiat ryhmän kokonaistoimivuus huomioiden.


Palvelut

Kaikki asukkaat asuvat omissa asunnoissaan. Pohjakerroksessa sijaitsevat saunatilat ovat asukkaiden käytettävissä. Saunatilojen yhteydessä sijaitseva monitoimitila on käytettävissä henkilökunnan paikalla ollessa, tila toimii samalla myös henkilökunnan toimisto- ja kokoustilana. Ylimmässä kerroksessa sijaitsee taloyhtiön kerhotila, jota asukkaat voivat varata käyttöönsä.

Henkilökunta auttaa asukkaita yksilöllisen suunnitelman mukaisesti kaikissa tarpeenmukaisissa päivittäisiin toimintoihin liittyvissä asioissa, joista asukas ei itse kykene suoriutumaan. Avustamista on saatavissa esim. siirtymisissä, pukeutumisessa, peseytymisessä, ruokailuun liittyvissä asioissa, vaatehuollossa, asunnon siisteyteen liittyvissä asioissa ja asunnon ulkopuolisissa asioinneissa sopimuksen mukaan.

Työntekijät työskentelevät kolmessa vuorossa. Henkilökunnan tavoittaa turvapuhelinjärjestelmän kautta ympärivuorokauden.

Kotihoidon terveydenhoitaja tekee kotikäynnin jokaisen asukkaan luona ja tekee yhteenvedon asukkaan terveydenhoitoon liittyvistä asioista. Tilanteesta riippuen asukkaan terveydentilaan liittyviä asioita hoitaa kotihoito tai alueen terveysasema.


Toiminta

Ryhmän toiminnan periaatteisiin kuuluu omatoimisuuden sekä oman elämänhallinnan tukeminen ja vahvistaminen. Asukkaita tuetaan selviytymään arjenhallinnasta mahdollisimman itsenäisesti ja asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan.

Henkilökunta avustaa asukkaita tarpeenmukaisissa päivittäistoiminnoissa sekä sopimuksen mukaan asunnon ulkopuolisissa asioinneissa.

Makuuhuone.

Asukas rentoutuu olohuoneessa.

Asukas rentoutuu olohuoneessa.

Kylpyhuone.

Sauna.

Suihkuhuone.24.05.2022 13:52