Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten perhehoito

Työpajankatu 14, 6. kerros, 00580 Helsinki
PL 6420, 00099 Helsingin kaupunki

Tietoa perhehoidosta, perhehoitajaksi hakemisesta ja valmennuksesta:
Sosiaalityöntekijä Anna-Liisa Amberla puh. 09 3104 3821
Sosiaaliohjaaja Sanna Valli puh. 09 3106 9845 

Sosiaali- ja terveystoimi järjestää kehitysvammaisten palveluna tilapäistä ja pitkäaikaista perhehoitoa toimeksiantosopimuksen pohjalta toimivissa perhekodeissa. Perhehoitoa järjestetään myös ostopalveluna.

Yksityiskodissa järjestettävän perhehoidon tavoitteena on antaa asiakkaalle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Hoidolla pyritään edistämään hänen hyvinvointiaan sekä tukemaan kasvua ja kehitystä.

Helsingin vammaistyössä on tarvetta erityisesti vammaisten lasten ja nuorten tilapäisille perhehoitajille. Yksityiskodissa järjestettävän tilapäisen perhehoidon tavoitteena on tukea perheiden jaksamista tai mahdollistaa vakituisen perhehoitajan loma ja antaa asiakkaalle mahdollisuus turvalliseen, kodinomaiseen hoitoon.

Tilapäinen perhehoitaja voi ottaa vammaisen lapsen hoitoon esimerkiksi yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. Tilapäiselle perhehoitajalle maksetaan palkkio ja kulukorvaus.

Jos olet kiinnostunut ryhtymään tilapäiseksi perhehoitajaksi, ota yhteyttä vammaistyön sosiaalityöntekijään: Anna-Liisa Amberla, annaliisa.amberla(at)hel.fi. 

Tutustu Perhehoidon käsikirjaan (pdf, fi)24.10.2022 13:55