Suoraan sisältöön

Kehitysvammaisten perhehoito

Työpajankatu 14, 6. kerros, 00580 Helsinki
PL 6420, 00099 Helsingin kaupunki

Tietoa perhehoidosta, perhehoitajaksi hakemisesta ja valmennuksesta:
Sosiaalityöntekijä Anna-Liisa Amberla puh. 09 3104 3821
Sosiaaliohjaaja Mirva Lähteenmäki puh. 09 3106 9845 

Sosiaali- ja terveystoimi järjestää kehitysvammaisten palveluna lyhytaikaista ja pitkäaikaista perhehoitoa toimeksiantosopimuksen pohjalta toimivissa perhekodeissa. Perhehoitoa järjestetään myös ostopalveluna.

Yksityiskodissa järjestettävän perhehoidon tavoitteena on antaa asiakkaalle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin.  Hoidolla pyritään edistämään hänen hyvinvointiaan sekä tukemaan kasvua ja kehitystä.

Perhehoitoon etsitään uusia perhehoitajia. Uusia perhekoteja tarvitaan erityisesti lapsille ja nuorille.  30.01.2020 09:06