Suoraan sisältöön

Patolan ryhmäkoti

Risupadontie 1, 00640 Helsinki
PL 64840, 00099 Helsingin kaupunki
patolan.ryhmakoti@hel.fi
Puh. 09 3102 2682 ja 09 3102 2693
Johtava ohjaaja Leena Kosonen puh. 09 3104 2508, 040 336 0673


Palvelut

Maaliskuussa 2019 avatussa Patolan ryhmäkodissa on 20 asukasta.  Yhteistyössä Omaorsi-vanhempien yhdistyksen kanssa suunnitellussa ryhmäkodissa on neljä kerrosta, joista alimmassa  sijaitsevat kaikille yhteiset tilat, kuten keittiö, olohuone, ruokailutila, kodinhoitohuone ja saunatilat.

Ryhmäkotimuotoista asumista on tarjolla kahdeksalle paljon apua ja tukea tarvitsevalle nuorelle aikuiselle. Heillä on käytössään oma tilava huone, jonka yhteydessä jokaisella asukkaalla on oma WC-kylpyhuone. Asukkailla on omat yhteistilat joissa voi ruokailla ja viettää aikaa. Lisäksi heidän käytössään on tilava parveke, jossa on voi nauttia yhteisesti kahvit tai muuten vaan oleilla.

12 asuntoryhmäasukkailla on omat asunnot, joihin kuuluu keittiö ja parveke. Heidän tuen tarpeensa vaihtelee.

Viereisessä kiinteistössä on kolme tukiasuntoa, joiden asukkaat saavat tarvitsemansa avun ja tuen asumiseen Patolan ryhmäkodin henkilöstöltä. 

Ryhmäkodissa työskentelee sairaanhoitaja, sosionomeja ja lähihoitajia. Johtava ohjaaja on yhteinen toisen yksikön kanssa. Ryhmäkodissa on yövalvonta.

 

Toiminta

Ryhmäkodin toiminta-ajatuksena on tarjota asukkaille laadukasta ja hyvää asumispalvelua lähtien kunkin asukkaan yksilöllisistä tarpeista. Valtaosa asukkaista on muuttanut Patolan ryhmäkotiin lapsuudenkodeistaan, joten perheiden ja muiden sidosryhmien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Patolassa nuorten itsenäiseen elämään opastaminen ja siinä tukeminen on yksi ohjaamisen keskeisimmistä tavoitteista. Asukkaita tuetaan yksilöllisesti kohti mahdollisimman suurta itsenäisyyttä ja itsensä näköistä elämää. Ohjaajat tukevat ja kannustavat asukkaita kodinaskareissa, itsensä huolehtimisessa, asioinnissa, sosiaalisissa suhteissa ja niiden ylläpitämisessä sekä mielekkään tekemisen löytämisessä.

Ryhmäkodin toiminta lähtee asukkaiden tarpeista. Patolassa järjestetään viikoittain asukaskokous, jossa sovitaan yhteisistä asioista. Palaverista tehdään aina pöytäkirja, jolloin asukkaat jotka eivät ole olleet paikalla tietävät mistä on keskusteltu. Patolan ryhmäkoti tarjoaa osallistavaa toimintaa esimerkiksi yhteisten retkien tai muiden tapahtumien muodossa. Asukkaita kannustetaan osallistumaan aktiivisesti yhteisiin toimintoihin niin ryhmäkodissa kuin laajemmin yhteiskunnassa.07.05.2020 08:55