Suoraan sisältöön

Hyvösen ryhmäkoti

Kotkankatu 14-16 A 00510 Helsinki
Kartta, liikenneyhteys, esteettömyys 
PL 51776 00099 Helsingin kaupunki
Puh. 09 3104 3693, toimisto 
Faksi 09 3104 3242  
Johtava ohjaaja Ritva Ojala puh. 09 310 74309

Kuva Hyvösen oleskelutilasta.

Hyvösen ryhmäkoti tarjoaa kahdeksalle kehitysvammaiselle aikuiselle tehostettua palveluasumista. Tämä tarkoittaa, että ryhmäkodissa on henkilökuntaa paikalla vuorokauden ympäri.   

Ryhmäkodin kanssa samassa rapussa asuu myös seitsemän tukiasukasta omissa asunnoissaan. Tukiasukkaat saavat tarvitsemansa tuen ja avun ryhmäkodin henkilökunnalta. Ryhmäkodin läheisyydessä kävely- tai raitiovaunumatkan päässä asuu kolme asiakasta ryhmäkodista saatavan tuen avulla. Lisäksi ryhmäkodin tiloissa on yksi paikka äkillisiin kriisitilanteisiin lyhytaikaista asumista varten.

Asiakkaita tuetaan ja ohjataan arkipäivän toimiin, henkilökohtaiseen hygieniaan, vaatehuoltoon, työ- ja päivätoimintaan, harrastuksiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvissä asioissa. Asiakkaat käyttävät tavanomaisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, mutta ryhmäkodin ohjaajat auttavat ja tukevat palveluiden järjestämisessä ja saamisessa. Ohjaajat myös toteuttavat asiakkaiden lääkehoitoa.

Ryhmäkodin ulkopuolella liikuttaessa ohjaajat ovat tarvittaessa asiakkaan mukana.

Ryhmäkodissa tarjotaan päivisin kaksi lämmintä ateriaa sekä aamu-, väli-, että iltapalat. Myös ryhmäkodin yhteydessä asuvat tukiasukkaat saavat tarvittaessa ateriat Hyvösestä.

Hyvösen oleskelutilassa on paljon huonekasveja.

Palvelut

Hyvösen asiakashuoneet ovat kahdessa kerroksessa. Osalla asiakkaista on omat huonekalut, osa huoneista on valmiiksi kalustettuja. Nämä huoneet soveltuvat tilanteisiin, joissa asuminen ei ole vielä vakiintunutta tai tarvitaan tarkempaa arviointia tuen tarpeesta ja asumispaikan sijainnista. Tällöin on myös mahdollisuus syventää arkisia asumistaitoja, kuten ruokailua, omasta hygieniasta huolehtimista, vaatehuoltoa, siivouksen osaamista ja myös harjoitella ryhmässä toimimista.

Ryhmäkodin yhteisiä tiloja ovat tv-huoneet, wc- ja kylpytilat, ruokasali ja keittiö. Torstaisin ja lauantaisin ryhmäkodilla on oma vuoro taloyhtiön saunassa.

Yhteisten tilojen siivous hoidetaan ostopalveluna, mutta asukkaat huolehtivat joko itsenäisesti tai ohjaajan opastuksella omien huoneidensa siivouksesta ja vaatehuollostaan.

Ryhmäkodissa on hissi, mutta ympäristö ei ole täysin esteetön. Myös ryhmäkodissa on kynnyksiä ja vietereillä varustettuja käytävän ovia, jotka tekevät  joidenkin apuvälineiden kanssa liikkumisesta haastavaa. Talo on museoviraston suojelukohde.

Ryhmäkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella. Läheisyydessä on myös monipuoliset kulttuuripalvelut ja hyvät ulkoilumahdollisuudet lähipuistoissa.

Ryhmäkodin henkilökuntaan kuuluu seitsemän ohjaajaa ja sairaanhoitaja. Johtava ohjaaja on toisen yksikön kanssa yhteinen. Työvuoroissa on pääsääntöisesti kaksi työntekijää aamu-, ja kaksi iltavuorossa. Yövuorossa on yksi ohjaaja. Ohjaajilla on sosiaali- tai terveysalan koulutus, tai muu soveltuva koulutus.

Erityispalvelut

Ryhmäkodissa on yksi huone, joka on varattu kriisimajoitukseen. Kriisipaikka on varattu sellaisia tilanteita varten, jossa kehitysvammainen kaupungin asukas tarvitsee majoitusta, esimerkiksi omaisen sairastumisen tai oman elämäntilanteen takia. Kriisitilanteessa on hyvä olla ensimmäisenä yhteydessä joko oman alueen sosiaalityöntekijään virka-aikoina ja virka-aikojen ulkopuolella sosiaalipäivystykseen.

Toiminta

Toiminnan tavoitteena on tukea asukkaiden osallistumista yhteiskuntaan, esimerkiksi työ- ja päivätoiminnan tai harrastusten kautta. Ryhmäkodissa harjoitellaan arjen asumistaitoja. Kodissa on mahdollista saada tukea ja ohjausta seuraavissa asioissa: lääkehoito, siivous, pyykinpesu, henkilökohtaisen hygienian hoito, kauppa- ja pankkiasiointi sekä saattoapua esimerkiksi lääkäri-, parturi- ja viranomaiskäynneille. Suurin osa asukkaista käy arkisin työ- tai päivätoiminnassa. Osalla asukkaista on tämän lisäksi myös säännöllisiä harrastuksia. Asukkaiden henkilökohtaisia päiväohjelmia tuetaan ja kannustetaan uusien harrastusten tai viriketoiminnan aloittamista.

Ryhmäkodissa on viikoittain asukkaiden siivouspäivä, jolloin asukkaat siivoavat omat huoneensa ohjaajien opastuksella ja avustuksella. Maanantaisin ja torstaisin voidaan käyttää taloyhtiön saunaa. Tarvittaessa ohjaajilta saa tukea ja ohjausta peseytymiseen.

Tavoitteena on tukea asukkaiden arkea yksilöllisesti keskittyen niihin vahvuuksiin ja tuen tarpeisiin joita asukkailla on. Kerran viikossa järjestetään asukkaiden kahvikokous, joissa käsitellään kuulumisia ja ryhmäkodin ajankohtaisia tapahtumia. Kokouksessa asukkailla on mahdollisuus tuoda esiin toimintaan liittyviä toiveita tai kehittämisehdotuksia.

Asukkaiden itsenäistä  yhteistä toimintaa tuetaan kuten lautapelien pelaamista tai elokuvien katsomista. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös ohjaajien aloitteesta yhteistä toimintaa asukkaille. Kesäisin käydään mahdollisuuksien salliessa retkillä ja Linnanmäelläkin tulee kesän aikana käytyä useita kertoja.

Tilapäisasuminen

Ryhmäkoti tarjoaa tilapäisasumista niille kehitysvammaisille, joille ei juuri tällä hetkellä löydy pysyvää asumisratkaisua. Asumisen taustalla on yleisimmin äkillisesti muuttunut elämäntilanne.

Tilapäisasuminen ryhmäkodissa jatkuu niin kauan, kunnes uusi asumisratkaisu löytyy tai on mahdollisuus palata aikaisempaan asumismuotoon.

Asumisjakson varaaminen

Asumisjaksot varataan oman alueen sosiaalityöntekijän kautta. Kriisitilanteessa on hyvä olla ensimmäisenä yhteydessä joko oman alueen sosiaalityöntekijään virka-aikoina ja virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen.


Yhteistyö

Ryhmäkoti tekee tarvittaessa aktiivisesti yhteistyötä niiden muiden tahojen kanssa, jotka ovat läsnä asukkaan elämässä. Näitä tahoja voivat esimerkiksi olla:
-  Asukkaan omaiset
-  Työ- ja päivätoiminta
-  Kehitysvammapoliklinikka (mm. terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi, hammaslääkäri).
-  Terveysasema (mm. terveydenhoitajat, lääkärit, laboratoriot)
-  Muut erityistyöntekijät (psykiatrit, psykoterapeutit ja vammaispalveluiden seksuaaliterapeutti)
-  Hammashoito
-  Jalkahoito
-  Fysioterapia
-  Edunvalvonta26.04.2022 16:23