Suoraan sisältöön

Asuminen

Vierailut vammaispalvelujen asumispalveluissa

Noudata seuraavia ohjeita, kun vierailet asumispalveluissa. Ohjeiden tarkoituksena on suojella asukkaita ja henkilökuntaa koronavirustartunnoilta.

  • Vierailulle saa tulla vain täysin terveenä.
  • Asukasta voi tavata sisätiloissa asukkaan omassa huoneessa tai asunnossa.
  • Vierailijoiden enimmäismäärä kerrallaan on kaksi. Yksittäisellä vierailulla ei ole aikarajaa.
  • Kaikille vierailijoille annetaan suojamaski, jota pitää käyttää koko vierailun ajan. Vierailijoiden tulee myös huolehtia hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä.
  • Henkilökunta ottaa vierailijat vastaan ja antaa suojautumisohjeita. Henkilökunnan ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
  • Jos yksikössä on koronavirustartuntoja, vierailut voidaan tilapäisesti joutua kieltämään.


Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua päivittäisissä toiminnoissa jatkuvasti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti, mutta ei ole laitoshoidon tarpeessa.

Kehitysvammalain mukaista asumispalvelua on ryhmäkodeissa, asuntoryhmissä ja tukiasunnoissa. Tukea ja apua järjestetään asiakkaan tarpeen mukaan, ympärivuorokautisesti tai osavuorokautisesti.

Asumispalveluja haetaan oman asuinalueen sosiaalityön toimipisteen kautta.

Vammaisten asumispalvelujen sosiaaliohjaus

Itsenäisen asumisen tuki-esite (pdf)

Vammaistyön ostopalveluyksikkö

Tietoa vammaistyön ostopalveluista
17.12.2021 13:20