Allt fler i Helsingfors får allmänt bostadsbidrag

I slutet av år 2014 fick nästan 33 000, d.v.s. vart tionde, hushåll i Helsingfors allmänt bostadsbidrag. Sammanlagt bodde det nästan 63 000 personer i dem. Behovet av allmänt bostadsbidrag har vuxit de senaste åren, och i Helsingfors har anlitandet av bidragit ökat snabbare än i landet som helhet. Före den recession som började år 2009 var de hushåll i Helsingfors som lyfte bidraget 12 000 färre än idag, från år 2008 till 2014 ökade mottagarna av allmänt bostadsbidrag med 60 procent.

Om antalet mottagare av allmänt bostadsbidrag ökat snabbt har de utbetalade bidragen ökat ännu snabbare. Under år 2014 utbetaldes det i Helsingfors allmänt bostadsbidrag till ett belopp av 139 miljoner euro, och det var 19 procent av alla bostadsbidrag i hela Finland. Från år 2008 till 2014 ökade beloppet med 76 procent i Helsingfors.

Av de matlag som lyfter allmänt bostadsbidrag bor vart fjärde i Huvudstadsregionen. I Helsingfors och Vanda var det vanligare än i Finland i medeltal att få detta bidrag, medan läget i Esbo var ungefär som i landet i medeltal.

Av de bostadshushåll i Helsingfors som får allmänt bostadsbidrag var lite över hälften ensamhushåll, och var tredje bostadsbidragstagare var en man som bor ensam. En annan tredjedel var barnfamiljer. Störst var andelen bostadsbidragstagare bland barnfamiljer med en förälder. I över hälften av de bostadshushåll som fick allmänt bostadsbidrag var man arbetslös, och i vart femte hade man förvärvsarbete.

I slutet av år 2014 var det allmänna bostadsbidragets belopp i Helsingfors i medeltal 346 euro per månad, och bostadskostnaderna i medeltal 699 euro. De inkomster som inverkade på det allmänna bostadsbidragets storlek uppgick i Helsingfors i medeltal till 971 euro i månaden per bidragstagare. Bland de ensamboende matlag som fick bostadsbidrag gick största delen av inkomsterna till kostnader för boende både före och efter bostadsbidraget. Hälften av de matlag i Helsingfors som fick allmänt bostadsbidrag fick sin inkomst som arbetslöshetsdagpenning, och en fjärdedel som förvärvsinkomster. 13 procent av dem i Helsingfors som fick allmänt bostadsbidrag hade inga inkomster som inverkade på bostadsbidraget.

Upplysningar:

utredare Elise Haapamäki, +358 9 310 36586
elise.haapamaki(at)hel.fi

Publikation:

Yleinen asumistuki Helsingissä 2014, Helsingfors stads faktacentrals statistik 2015:31, pdf.