Två människor med laptop

Välkommen smidiga vardag! - ta emot och arkivera Helsingfors stads fakturor digitalt

Ta emot och arkivera Helsingfors stads fakturor digitalt. I stället för pappersfakturor kan du ta emot fakturor från ekonomiförvaltningstjänsten digitalt på flera sätt, välj det lämpligaste. Observera att vi kan skicka fakturor adresserade endast till en e-tjänst åt gången.

e-faktura – en tjänst som banker tillhandahåller

Om du har nätbankskoder och framöver vill få fakturor direkt till nätbanken, ber vi digatt ingå e-fakturaavtal i din nätbank. Välj Helsingfors stad – Ekonomiförvaltningstjänsten som fakturautställare och ange fakturamottagarens personbeteckning i formatet ddmmåå-xxxX eller ddmmååAxxxX. För avtalet på barndagvårdens e-faktura, ta i beaktandet – läs mera www.hel.fi/talpa

Direktbetalning – en tjänst som banker tillhandahåller

Direktbetalning är ett bra alternativ, om du inte har nätbankskoder. För att ingå direktbetalningsavtal ber vi dig kontakta din bank. Efter att du ingått avtalet betalar banken fakturorna automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Dessutom postar vi
uppgifterna på fakturan i god tid före förfallodagen. Observera att direktbetalningsavtal kräver besök på banken.

OmaPosti – Postens elektroniska postbox

OmaPosti är Postens e-tjänst som fungerar mobilt och på webben. Aktiveringen av tjänsten kräver stark autentisering. Du kan beställa digitala fakturor till OmaPosti där de arkiveras automatiskt. Du kan också betala fakturor via OmaPosti. Ytterligare information om OmaPosti finns på Postens webbplats www.posti.fi.

Kivra – Kivras digitala posttjänst

Kivra är en digital posttjänst som fungerar mobilt och på webben. Aktiveringen av tjänsten kräver stark autentisering. Via Kivra kan du ta emot, betala och arkivera fakturor samt annan post. Du kan dela tjänsten med närstående, vilket innebär att betalningsärenden smidigt kan skötas tillsammans eller för någon annans räkning. I Kivra betalas fakturorna direkt från bankkontot. Ytterligare information om tjänsten finns på kivra.fi.


Förfrågningar om betalning av fakturor:
Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst
talpa.asiakaspalvelu@hel.fi
Tfn (09) 310 25300, vardagar kl. 9.00–15.00