Nya elektroniska mottagningssätt för fakturor

Utöver pappers- och e-fakturor kan fakturor från Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst i fortsättningen också skickas för direktbetalning eller till tjänsten OmaPosti hos Posten.

E-faktura

Om du har internetbankkoder och i fortsättningen vill ha fakturorna elektroniskt direkt till din bank ber vi dig ingå ett e-faktureringsavtal med banken. Som fakturerare väljer du Helsingfors stad – Ekonomiförvaltningstjänsten, och som uppgift för identifiering av betalaren mottagarens personbeteckning i formatet ddmmåå-xxxX.

Direktbetalning

Om du inte använder en internetbank men vill ta i bruk ett modernt sätt att betala fakturor, ber vi dig kontakta din egen bank och ingå ett avtal om direktbetalning. När avtalet slutits får banken automatiskt debitera fakturorna från ditt konto på förfallodagen. Dessutom skickar vi dig fakturans uppgifter per post i god tid före förfallodatumet. Observera att man måste besöka banken för att ingå avtal om direktbetalning.

OmaPosti (f.d. Netposti)

Om du använder Postens OmaPosti-tjänst, skickar vi fakturan till din OmaPosti. OmaPosti är en elektronisk brevlåda som Posten tillhandahåller avgiftsfritt. Systemet låter kunden ta emot fakturor elektroniskt. Mer information på Postens webbplats, www.posti.fi. Användningen av OmaPosti inverkar inte på avtal som slutits med banken om e-fakturering eller direktbetalning.


Frågor om betalning av fakturor

Helsingfors stad
Ekonomiförvaltningstjänsten
talpa.asiakaspalvelu@hel.fi
Tfn (09) 310 25300
vardagar kl. 9.00–15.00