Foto: Marek Sabogal / N2 Albiino

Lönekontorets kundtjänst är överbelastad - vi betjänar dig per telefon kl. 9–15

Ekonomiförvaltningstjänstens kundtjänst för löneförvaltning är överbelastad. Fredagen den 17 juni återgick telefontjänstens tjänstetider till bredare öppettider, kl. 9–15.

Stadens personal kan kontakta lönekontoret per e-post, telefon eller med en elektronisk blankett. Vänligen gör bara en servicebegäran för samma ärende. För närvarande prioriterar vi korrigering av större lönefel.

Situationen med löneförvaltningen kommuniceras till personalen främst på stadens intranät.

Ekonomiförvaltningstjänstens kundtjänst för fakturering svarar inte på förfrågningar om löner.

Mer information

Helsingfors påskyndar åtgärder för att korrigera problemen med löneutbetalningen

Lönekontorets kontaktuppgifter efter sektor (på finska)


 Foto: Marek Sabogal / N2 Albiino