På fredag 1.10 den allmänna kassan betjänar kl 9-14

Den allmänna kassan på ämbetshuset i Berghäll (Andra linjen 4 A) stänger kl 14 på fredag 1 oktober.

På mondag 4.10. kassan betjänar normalt kl 9.00-15.30.


Allmänna kassan betjänar kundämbetsverk och kommunbor alla vardagar kl. 9.00–15.30.

Besöksadress Andra linjen 4 A
Postadress PB 210, 00099 Helsingfors stad
Telefon 09-310 36576
E-postadress talpa.kassat@hel.fi