Suoraan sisältöön
A A A

Allmänna kassan stängd 18.9.2018

Den allmänna kassan på ämbetshuset i Berghäll (Andra linjen 4 A) är stängd på tisdag 18.9.2018.
Kassan betjänar kundämbetsverk och kommunbor alla vardagar kl. 9.00–15.30.

Kontaktuppgifterna till ekonomiförvaltningstjänstens allmänna kassa:

Besöksadress Andra linjen 4 A
Postadress PB 210, 00099 Helsingfors stad
Telefon 09-310 36576
E-postadress talpa.kassat@hel.fi


DELA